Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Tầm Nhìn, Sứ Mạng, Giá Trị Cốt Lõi

Ngày đăng: 26/03/2021

.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT) được thành lập năm 2006 và được Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập trường Đại học Du lịch Sài Gòn (SAIGONTU) năm 2017. Năm 2022, trường quyết tâm hoàn tất mọi điều kiện để trường Đại học Du lịch Sài Gòn có quyết định chính thức và đi vào hoạt động.

Tầm Nhìn, Sứ Mạng, Giá Trị Cốt Lõi

Để chuẩn bị tất cả các điều kiện của một trường đại học, SAIGONTU đã xác định sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi phù hợp với thời đại mới và thấm đẫm tính nhân văn truyền thống.Những định hướng lớn nhất của SAIGONTU được thể hiện ở Slogan của trường: "Nhân bản, cộng đồng, quốc tế".

Nhân bản là gốc của con người. Nhà trường mong muốn cán bộ, nhân viên, giảng viên và học sinh sinh viên luôn xem trọng việc hoàn thiện nhân cách để trở thành một công dân có đạo đức, giữ gìn những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà vẫn tiếp thu các giá trị tinh hoa của nhân loại.

Cộng đồng là một định hướng hoạt động của Nhà trường. Nhà trường hoạt động không vì lợi nhuận nên sẽ không chia lợi tức mà dồn tất cả để tái đầu tư. Nhà trường quan tâm đến lợi ích của xã hội và xem việc tham gia đóng góp cho xã hội là một nhiệm vụ bắt buộc.

Quốc tế là đích Nhà trường hướng tới. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu, các hoạt động của Nhà trường cần phải đạt tính toàn cầu thì mới có thể đào tạo ra những con người có đủ đạo đức, tri thức và bản lĩnh cống hiến không chỉ cho đất nước mà cho khu vực và thế giới. Quốc tế hóa đào tạo và quốc tế hóa mọi hoạt động là một nhiệm vụ chi phối toàn bộ hoạt động khác của Nhà trường.


Nhà trường xác định sứ mạng của mình khi có quyết định chính thức với những cam kết không thay đổi.

- Trường sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Du lịch và các lĩnh vực liên quan.

- Trường sẽ đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, có đạo đức và có kỹ năng đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa.


Trường kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu linh hoạt, sáng tạo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế; phát huy năng lực nghiên cứu ứng dụng, đóng góp cho xã hội thông qua phát triển kinh tế tri thức.

Bên cạnh sứ mạng mang đậm tính hiện đại trên, trường còn xác định tầm nhìn sẽ trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Namtrong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu Du lịch.

- Năm 2029 sẽ trở thành trường nằm trong top 200 trường Đại học Du lịch tốt nhất Châu Á.

- Năm 2039 sẽ trở thành trường nằm trong top 100 trường Đại học Du lịch tốt nhất Châu Á.


Để thực hiện được sứ mạng và tầm nhìn trên, Nhà trường cần xây dựng các giá trị tạo nên sự khác biệt. 


Đầu tiên chính là việc xây dựng các giá trị nhân bản của dân tộc, của nhân loại. Tiếp đến là việc ưu tiên lợi ích cộng đồng trong mọi hoạt động của Nhà trường. Bên cạnh đó là định hướng quốc tế hoá trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cuối cùng là tôn trọng sự khác biệt, tính phản biện trong sự đa dạng.Tất cả những giá trị trên chính là định hướng chiến lược, là đích đến để toàn thể thành viên Nhà trường phấn đấu thực hiện.TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.daihocdulich.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPp63hfWe3pS97DZvAFsv8g/videos

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796. HOTLINE: 0914411012


Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN