Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Ngành công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Ngày đăng: 19/05/2021

Hiện nay CNTT đang là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SaigonACT). Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.

Ngành học tiềm năng:

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn, CNTT là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.

Là một ngành kĩ thuật đặc thù:

Sau khi được đào tạo, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm. Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin: Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính truyền thông, an toàn thông tin. Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề; khả năng tự nghiên cứu làm chủ công nghệ mới về công nghệ thông tin. Kỹ năng thuyết trình, báo cáo khoa học, giao tiếp và làm việc nhóm. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh và phần mềm chuyên ngành. Kỹ năng thiết kế, quản trị và vận hành hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực tế.


Đào tạo chuyên sâu:

Ngành Công nghệ thông tin tại SaigonACT thường phân chia thành các chuyên ngành phổ biến: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền thông, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng... Công nghệ thông tin hầu như được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Các dịch vụ cốt lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh như: quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất.

Học CNTT tại SaigonACT, sinh viên được trang bị những kiến thức liên quan đến việc nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông. Các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm và kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng.

Đầu ra rộng mở:

Cùng với thế giới, Việt Nam đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với lĩnh vực chủ đạo là Công nghệ thông tin (IT). Mỗi doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hay tư nhân đều cần có những chuyên viên về CNTT. Nói cách khác, ở đâu có máy tính, ở đó cần nhân viên kĩ thuật CNTT. Chính vì thế CNTT đã và đang trở thành ngành “hot” nhất hiện nay. Học CNTT không phải lo lắng về việc làm sau khi tốt nghiệp.


Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN