Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Giới thiệu Công đoàn

Ngày đăng: 12/09/2017

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà trường, Công đoàn trường đã tổ chức, vận động cán bộ viên chức, giảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đi đầu trong công cuộc dổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Chức năng

Công đoàn cơ sở trường là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phối hợp cùng với chính quyền, thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ về chính trị lẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

Kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách pháp luật, chế độ về lao động.

Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, vận động mọi người lao động thực hiện nếp sống văn hoá mới, chính sách dân số - kế hoạch.

Nhiệm vụ

Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt và cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", “Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC & SÁNG TẠO” thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Thực hiện tốt chức năng Công đoàn tham gia công tác chuyên môn, quản lý, các hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Đổi mới và tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị.

Đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của CB-GV-CNV.

Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đảng

SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796

Hotline: 0914.411.012Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN