Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Ban Giám Hiệu

Ngày đăng: 22/02/2022

***

Lãnh đạo Nhà trường

1. Hội đồng Quản trị

- Chủ tịch: Ông Vũ Khắc Chương

- Thư ký: Bà Nguyễn Cao Thắng

- Các Thành viên:

            + Ông Võ Hà

            + Ông Võ Hải

            + Bà Nguyễn Kim Loan

            + Bà Nguyễn Thị Viển

            + Ông Nguyễn Anh Trung

2. Ban Cố vấn, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học

2.1. Ban Cố vấn

- GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

- PGS.TSKH. Lê Xuân Hải

- PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu

- PGS.TS. Hoàng Tâm Sơn

- TS. Lê Doãn Hợp

2.2. Ban Giám hiệu

         - Hiệu trưởng: TS.Vũ Khắc Chương

          - Phó Hiệu trưởng:

+ ThS. Nguyễn Kim Loan

+ ThS. Lê Công Hòa

+ TS.Lê Thị Thúy Hằng

- Trợ lý:

+ ThS. Nguyễn Cao Thắng

Email: bangiamhieu@daihocdulich.edu.vn

2.3. Hội đồng Khoa học

- Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương               

- Phó Chủ tịch:  GS.TS.Nguyễn Văn Hạnh                  

- Các Ủy viên:                                       

+ PGS.TS Hoàng Tâm Sơn

+ ThS. Lê Công Hòa

+ TS. Lê Doãn Hợp    

+ TS. Lê Thị Thúy Hằng                 

+ ThS. Nguyễn Kim Loan

+ ThS. Nguyễn Cao Thắng

+ CN. Võ Hà

+ CN. Nguyễn Thị Viển

+ CN. Nguyễn Văn Lợi

3. Tổ chức Đoàn thể

3.1. Chi bộ Đảng

- Bí thư: TS. Vũ Khắc Chương

3.2. Ban Chấp hành Công đoàn

- Chủ tịch: CN.Võ Hà

- Phó Chủ tịch: ThS.Nguyễn Cao Thắng

- Các Ủy viên:

+ ThS.Nguyễn Kim Loan (Trưởng ban Nữ công)

+ CN.Nguyễn Thị Viển (Trưởng Ban Kiểm tra)

+ CN. Võ Hải

- Thư ký: TS. Lê Thị Thúy Hằng

3.3. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Bí thư: ThS.Nguyễn Cao Thắng

 - Phó Bí thư: 

+ CN. Trần Thị Phương Thảo

4. Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

4.1. Phòng Tổng hợp

- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Cao Thắng

Email: Phonghctc@saigonact.edu.vn

4.2. Phòng Đào tạo 

- Trưởng phòng: TS.Lê Thị Thúy Hằng

Email: phongdaotao@saigonact.edu.vn

- Trợ lý phòng: CN.Nguyễn Thị Hằng

4.3. Phòng Tuyển sinh - Truyền thông - Công tác Sinh viên

- Trưởng phòng: ThS. Lê Công Hòa

           Email: leconghoa@saigonact.edu.vn

Email: phongcongtachssv@daihocdulich.edu.vn

Email: trungtamtuyensinh@daihocdulich.edu.vn

4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phó Trưởng phòng: CN. Ngô Thị Lực

Email: phongtaivu@saigonact.edu.vn

4.5. Phòng Quản trị

- Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Lợi

Email: phongquantri@daihocdulich.edu.vn

4.6. Phòng Thanh tra

- Phụ trách: CN. Nguyễn Thị Viển

Email: phongthanhtra@daihocdulich.edu.vn

4.7. Khách sạn Mê Kong

- Phụ trách: ThS. Nguyễn Kim Loan

4.8Trung tâm Ngắn hạn, Ngoại ngữ - Tin học, Quan hệ Doanh nghiệp và Giới thiệu Việc làm

- Phụ trách: CN. Trần Thị Phương Thảo

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ NỘP HỒ SƠ:

   - Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

   - Địa chỉ: số 70, đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. 

   - Website: https://daihocdulich.edu.vn/. Email: tuyensinh@saigonact.edu.vn.

   - Facebook: daihocdulichsaigon. Youtube: Saigontu Chanel. TikTok: Sài Gòn ACT Channel. Zalo: 0914 411 012 (Ban tuyển sinh SAIGONTU)

   - Điện thoại: (028) 3883 1793 - (028) 3883 1796. Hotline: 0914 411 012



TS-TT

Ban giám hiệu

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN