Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

TIN TỨC

BQLĐATL TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN CHÚ TRỌNG HƯỚNG NGHIỆP, QUAN HỆ DOANH NGHIỆP, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỖ TRỢ SINH VIÊN

BQLĐATL TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN CHÚ TRỌNG HƯỚNG NGHIỆP, QUAN HỆ DOANH NGHIỆP, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỖ TRỢ SINH VIÊN

20/10/2022 46
Hiểu được tính chất quan trọng của công tác Hướng nghiệp – giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh viên là một trong những bước quan trọng để giúp các em có được những lựa chọn đúng đắn, cũng như ngành nghề phù hợp với chuyên môn, năng lực của bản thân. BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn đã luôn quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như mở rộng các mối quan hệ hợp tác. Thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên học tập tại Trường.
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN