Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo Kết quả Thi Chứng chỉ Tin B lớp 1.2, Khai giảng ngày 25/05/2020

Thông báo Kết quả Thi Chứng chỉ Tin B lớp 1.2, Khai giảng ngày 25/05/2020

02/08/2020 412
Thông báo Kết quả Thi Chứng chỉ Tin B lớp 1.2
Lịch thi chứng chỉ Ielts 4 - Khai giảng ngày 30/06/2020

Lịch thi chứng chỉ Ielts 4 - Khai giảng ngày 30/06/2020

20/07/2020 367
Lịch thi chứng chỉ Ielts 4
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Tin học B.1.2 - khai giảng tháng 05/2020

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Tin học B.1.2 - khai giảng tháng 05/2020

17/07/2020 367
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Tin học B.1.2 - khai giảng tháng 05/2020
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Tin học B.1.1 - khai giảng tháng 05/2020

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Tin học B.1.1 - khai giảng tháng 05/2020

17/07/2020 374
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Tin học B.1.1 - khai giảng tháng 05/2020
Thông báo về lịch thi chứng chỉ IELTS 1 khai giảng ngày 08/06/2020

Thông báo về lịch thi chứng chỉ IELTS 1 khai giảng ngày 08/06/2020

13/07/2020 471
Thông báo về lịch thi chứng chỉ IELTS 1 khai giảng ngày 08/06/2020
Thông báo về lịch thi chứng chỉ IELTS 2 khai giảng ngày 11/06/2020

Thông báo về lịch thi chứng chỉ IELTS 2 khai giảng ngày 11/06/2020

13/07/2020 520
Thông báo về lịch thi chứng chỉ IELTS 2 khai giảng ngày 11/06/2020
Thông báo Thời khóa biểu IELTS 4 lớp K122NA1 khai giảng ngày 30/06/2020

Thông báo Thời khóa biểu IELTS 4 lớp K122NA1 khai giảng ngày 30/06/2020

25/06/2020 396
Thông báo Thời khóa biểu IELTS 4 lớp K122NA1 khai giảng ngày 30/06/2020 (đính kèm danh sách sinh viên)
Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học A.3 khai giảng ngày 13/06/2020

Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học A.3 khai giảng ngày 13/06/2020

08/06/2020 724
Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học A.3 khai giảng ngày 13/06/2020
Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng tháng 06/2020

Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng tháng 06/2020

07/06/2020 1036
Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng tháng 06/2020
Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 08/06/2020

Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 08/06/2020

05/06/2020 816
Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 08/06/2020
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN