Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 3 khai giảng ngày 16/03/2021

Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 3 khai giảng ngày 16/03/2021

11/03/2021 224
Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 3 khai giảng ngày 16/03/2021
Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 2 khai giảng ngày 18/03/2021

Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 2 khai giảng ngày 18/03/2021

11/03/2021 167
Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 2 khai giảng ngày 18/03/2021
Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 18/03/2021

Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 18/03/2021

11/03/2021 134
Thông báo Thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 18/03/2021
Thông báo thời khóa biểu lớp Tin học B khai giảng ngày 15/03/2021

Thông báo thời khóa biểu lớp Tin học B khai giảng ngày 15/03/2021

11/03/2021 118
Thông báo thời khóa biểu lớp Tin học B khai giảng ngày 15/03/2021
Thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A,B chuẩn đầu ra

Thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A,B chuẩn đầu ra

10/03/2021 187
Thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A,B chuẩn đầu ra
Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng ngày 08/03/2021

Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng ngày 08/03/2021

02/03/2021 120
Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng ngày 08/03/2021
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ielts 1 khai giảng ngày 17/12/2021

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ielts 1 khai giảng ngày 17/12/2021

02/02/2021 171
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ielts 1 thi ngày 21/01/2021
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ielts 2 khai giảng ngày 26/12/2021

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ielts 2 khai giảng ngày 26/12/2021

02/02/2021 188
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ielts 2 thi ngày 22/01/2021
Thông báo lịch thi chứng chỉ Ielts 2 khai giảng ngày 26/12/2020

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ielts 2 khai giảng ngày 26/12/2020

14/01/2021 99
Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân
Lịch thi chứng chỉ Ielts 1 khóa 14,15 khai giảng ngày 17/12/2020

Lịch thi chứng chỉ Ielts 1 khóa 14,15 khai giảng ngày 17/12/2020

14/01/2021 123
Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến