Thông báo phòng Công tác HSSV

Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 khoa Kinh tế

Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 khoa Kinh tế

05/05/2018 538
Các bạn SV vào xem file chi tiết đình kèm
Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 khoa Ngoại ngữ

Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 khoa Ngoại ngữ

05/05/2018 456
Các bạn SV vào xem file chi tiết đình kèm
Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 Khoa Du lịch

Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 Khoa Du lịch

05/05/2018 446
Các bạn vào xem file chi tiết đình kèm
Danh sách sinh viên không tham gia

Danh sách sinh viên không tham gia "Chủ nhật xanh" tháng 3/2018 khoa Ngoại ngữ

03/05/2018 433
Các bạn vào xem file chi tiết đính kèm
Danh sách sinh viên không tham gia

Danh sách sinh viên không tham gia "Chủ nhật xanh" tháng 3/2018 khoa Nghệ thuật

03/05/2018 459
Danh sách sinh viên không tham gia "Chủ nhật xanh" tháng 3/2018 khoa Nghệ thuật
THÔNG BÁO V/v tổ chức Cuộc thi “Tìm kiến tài năng sinh viên SAIGONACT” năm 2018

THÔNG BÁO V/v tổ chức Cuộc thi “Tìm kiến tài năng sinh viên SAIGONACT” năm 2018

02/05/2018 633
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT” năm 2018
Kết quả làm bài thu hoạch lớp học Cảm tình Đoàn năm 2018

Kết quả làm bài thu hoạch lớp học Cảm tình Đoàn năm 2018

03/04/2018 3224
Kết quả làm bài thu hoạch lớp học Cảm tình Đoàn năm 2018
Thông báo họp thành viên Đội Văn nghệ xung kích SAIGONACT

Thông báo họp thành viên Đội Văn nghệ xung kích SAIGONACT

13/03/2018 713
Thông báo họp thành viên Đội Văn nghệ xung kích SAIGONACT
Thông báo đăng ký Huấn luyện Hội thao

Thông báo đăng ký Huấn luyện Hội thao

13/03/2018 501
Thông báo đăng ký Huấn luyện Hội thao
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến