Thông báo phòng Công tác HSSV

Kế hoạch tổ chức Đêm Chung kết và trao giải Cuộc thi

Kế hoạch tổ chức Đêm Chung kết và trao giải Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"

12/06/2018 712
Kế hoạch tổ chức Đêm Chung kết và trao giải Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"
Thông báo về việc tham gia, cỗ vũ đêm chung kết và trao giải cuộc thi

Thông báo về việc tham gia, cỗ vũ đêm chung kết và trao giải cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"

10/06/2018 676
Thông báo về việc tham gia, cỗ vũ đêm chung kết và trao giải cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"
Danh sách các tiết mục lọt vào Đêm Chung kết và trao giải cuộc thi

Danh sách các tiết mục lọt vào Đêm Chung kết và trao giải cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"

07/06/2018 577
Danh sách các tiết mục lọt vào Đêm Chung kết và trao giải cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"
Biên bản thống nhất kết quả chấm Vòng Bán kết cuộc thi

Biên bản thống nhất kết quả chấm Vòng Bán kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"

07/06/2018 462
Biên bản thống nhất kết quả chấm Vòng Bán kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"
Danh sách thí sinh vào vòng Bán kết cuộc thi

Danh sách thí sinh vào vòng Bán kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"

30/05/2018 640
Danh sách thí sinh vào vòng Bán kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018" - SAIGONACT GOT TALENT 2018
Biên bản thống nhất kết quả chấm Vòng Sơ khảo cuộc thi

Biên bản thống nhất kết quả chấm Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"

30/05/2018 600
Biên bản thống nhất kết quả chấm Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"

21/05/2018 604
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT 2018"
Kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên tháng 5.2018

Kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên tháng 5.2018

18/05/2018 1398
Kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên tháng 5.2018
Thông báo DỜI thời gian tổ chức Cuộc thi

Thông báo DỜI thời gian tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT năm 2018"

15/05/2018 467
Thông báo DỜI thời gian tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng sinh viên SAIGONACT năm 2018"
Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 khoa Nghệ thuật

Danh sách SV chưa tham gia Chủ nhật xanh tháng 4.2018 khoa Nghệ thuật

05/05/2018 601
Cac bạn SV vào xem file chi tiết đình kèm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến