Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Thông báo phòng Công tác HSSV

Thông báo về việc tổ chức vòng thi tài năng

Thông báo về việc tổ chức vòng thi tài năng "Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2018"

16/10/2018 724
Thông báo về việc tổ chức vòng thi tài năng "Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2018"
Danh sách thí sinh vào vòng thi tài năng

Danh sách thí sinh vào vòng thi tài năng "Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2018"

15/10/2018 711
Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo Danh sách thí sinh vào vòng thi tài năng "Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2018"
Thông báo về việc Tổ chức Hallowen 2018 với chủ đề

Thông báo về việc Tổ chức Hallowen 2018 với chủ đề "A Nightmare in SAIGONACT"

15/10/2018 971
Phòng Công tác học sinh sinh viên Thông báo về việc Tổ chức Hallowen 2018 với chủ đề "A Nightmare in SAIGONACT"
Thông báo về việc Tham gia chương trình

Thông báo về việc Tham gia chương trình "Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2018'

12/10/2018 726
Thông báo về việc Tham gia chương trình "Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2018'
Hướng dẫn về việc Báo cáo Webmail hàng tuần của Ban Cán sự lớp khóa 11, 12, 13

Hướng dẫn về việc Báo cáo Webmail hàng tuần của Ban Cán sự lớp khóa 11, 12, 13

12/10/2018 1136
Hướng dẫn về việc Báo cáo Webmail hàng tuần của Ban Cán sự lớp khóa 11, 12, 13
Thông báo về việc tham gia chương trình Hành trình từ trái tim hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt Nam

Thông báo về việc tham gia chương trình Hành trình từ trái tim hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt Nam

11/10/2018 1417
Phòng Công tác học sinh sinh viên Thông báo về việc tham gia chương trình Hành trình từ trái tim hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt Nam
Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 13

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 13

04/10/2018 862
Phòng Công tác học sinh sinh viên Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 13
Quyết đinh về việc ban hành Quy định, Quy trình, thủ tục tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của học sinh sinh viên

Quyết đinh về việc ban hành Quy định, Quy trình, thủ tục tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của học sinh sinh viên

03/10/2018 926
Quyết đinh về việc ban hành Quy định, Quy trình, thủ tục tiếp nhận giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của học sinh sinh viên
Thông báo về việc Tổ chức lễ phát thẻ sinh viên cho sinh viên khóa 13

Thông báo về việc Tổ chức lễ phát thẻ sinh viên cho sinh viên khóa 13

03/10/2018 1107
Phòng Công tác học sinh sinh viên Thông báo về việc Tổ chức lễ phát thẻ sinh viên cho sinh viên khóa 13
Thông báo về việc Họp Ban cán sự lớp các khóa 11, 12, 13 trong tháng 10 năm 2018

Thông báo về việc Họp Ban cán sự lớp các khóa 11, 12, 13 trong tháng 10 năm 2018

02/10/2018 940
Thông báo về việc Họp Ban cán sự lớp các khóa 11, 12, 13 trong tháng 10 năm 2018
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN