Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Phòng Tài chính kế toán

Thông báo về mức đóng bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 13, 14, 15 năm 2021 (lần 2).

Thông báo về mức đóng bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 13, 14, 15 năm 2021 (lần 2).

20/12/2020 501
Thông báo về mức đóng bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 13, 14, 15 năm 2021 (lần 2).
Thông báo về mức đóng học phí học kỳ 2 đối với sinh viên khóa 13, 14, 15 năm học 2020 – 2021.

Thông báo về mức đóng học phí học kỳ 2 đối với sinh viên khóa 13, 14, 15 năm học 2020 – 2021.

20/12/2020 487
Thông báo số 141 -20/TB-CĐSG ngày 18/12/2020. Về mức đóng học phí học kỳ 2 đối với sinh viên khóa 13, 14, 15 năm học 2020 – 2021.
Thông báo: V/v ĐÓNG BHYT NĂM 2020

Thông báo: V/v ĐÓNG BHYT NĂM 2020

14/12/2019 1199
Thông báo: V/v ĐÓNG BHYT NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HK1 2019 - 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HK1 2019 - 2020

14/09/2019 651
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ HK1 2019 - 2020
Thông báo về mức thu học phí học kỳ I và bảo hiểm y tế năm học 2018 - 2019 của khóa 11 và khóa 12

Thông báo về mức thu học phí học kỳ I và bảo hiểm y tế năm học 2018 - 2019 của khóa 11 và khóa 12

08/09/2018 1171
Thông báo về mức thu học phí học kỳ I và bảo hiểm y tế năm học 2018 - 2019 của khóa 11 và khóa 12
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN