Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Tải Thông tin chương trình (pdf)
Mã Trường
Mã ngành: 0
Ngày đăng: 05/10/2017

Chương trình đào tạo bậc cao đắng chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp thuộc ngành Kế toán doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở quyết định số 44/2002/QĐ-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2002 của Bộ Tài Chính nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có trình độ Cao đẳng có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật, có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Giới thiệu chương trình đào tạo

+ Về lý thuyết: Nắm vững nguyên lý kế toán, hạch toán, tài chính, tiền tệ

+ Về thực hành: Học viên lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên máy tính.

Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

+ Chuẩn kiến thức:

- Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng, các kiến thức về pháp luật.  Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.

- Về thực hành: Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp được đào tạo đúng theo chuyên ngành.

+ Chuẩn kỹ năng:

- Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao

- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác của mình

- Biết sử dụng một số kiến thức về kỹ thuật hành chính để soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần nhiệm vụ được phân công.

- Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết

- Biết cách khai thác các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc.

+ Chuẩn thái độ: (Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân)

- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.

- Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.

- Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao

Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tự tin làm việc tại các Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp, Xí nghiệp với nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp chuyên ngành đã học.

 - Kế toán tổng hợp, kế toán các phần trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp.

-  Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán.

-  Trợ lý kiểm toán trong các Công ty kiểm toán.

-  Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan.

-  Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị.

- Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước.


Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN