Thông báo: V/v KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN KHÓA 14 NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày đăng: 08/11/2019

Thông báo: V/v KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN KHÓA 14 NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Số: … -19/TB - CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tp.HCM, ngày….tháng…. năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 14

 

Căn cứ Thông báo số 91-19/KH-CĐSG ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức khám sức khỏe cho CBNV – GV toàn trường, sinh viên khoá 14 và học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 14 về việc khám sức khỏe năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1.        Thời gian

       Thứ Tư, ngày 13/11/2019: Từ 8h30 đến 11h30

2.        Địa điểm

       Tầng trệt – Cơ sở 70 Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM.

3.        Đối tượng

Sinh viên khóa 14 của các Khoa.

Các lưu ý chung

- Sau ngày 13/11/2019, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan đến khám sức khỏe khóa 14.

       - Mọi thắc mắc liên quan đến việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 14,  sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

 

       Trên đây là thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 14 năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên khóa 14 thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc sinh viên;

- Lưu: VP.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

 

Trần Thị Phương Thảo

 

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến