Thông báo: Về việc THAM GIA LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày đăng: 14/10/2019

Thông báo: Về việc THAM GIA LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Số: … -19/TB - CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tham gia Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc tham gia Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1.        1.       Thời gian

       07h00, ngày 19/10/2019 – Thứ Bảy

2.        Địa điểm

       Hội trường lầu 4 – Cơ sở 70 Tân Thới Nhất 8, KP5, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

3.        Đối tượng

       Sinh viên toàn trường.

4.        Các lưu ý chung

- Khi đi tham gia Khai giảng, toàn bộ sinh viên mặc đồng phục, mang dép có quai hậu:

+ Nam: Mặc đồng phục sơ mi và quần sẫm màu

+ Nữ: Mặc áo dài (đối với những trường hợp K14 chưa có áo dài thì mặc đồng phục sơ mi)

- Sinh viên tham gia đúng giờ quy định.

- Sinh viên không tham gia Khai giảng sẽ bị hạ 02 bậc xếp loại học kì 1 năm học 2019 - 2020.

       - Mọi thắc mắc liên quan đến Lễ Khai giảng,  sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (không hỗ trợ qua điện thoại và các kênh khác: Facebook, Zalo, …)

       Trên đây là thông báo về việc tham gia Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc sinh viên;

- Lưu: VP.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

 

 (đã ký)

 

Trần Chí Hồng Phương

 

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến