Thông báo: Về việc THAM GIA CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THẺ KHÓA 14

Ngày đăng: 14/10/2019

Thông báo: Về việc THAM GIA CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THẺ KHÓA 14

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Số: … -19/TB - CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Chạy chương trình Phát thẻ sinh viên K14

 

Căn cứ Chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đến sinh viên Khóa 14 về việc tham gia chạy chương trình Phát thẻ sinh viên, cụ thể như sau:

1.       1.       Thời gian

       07h00, ngày 16/10/2019 – Thứ Tư

2.        Địa điểm

       Hội trường lầu 4 – Cơ sở 70 Tân Thới Nhất 8, KP5, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

3.        Đối tượng

       Toàn bộ sinh viên K14.

4.        Các lưu ý chung

- Sinh viên tham gia đúng giờ quy định.

- Sinh viên không tham gia chạy chương trình Phát thẻ sinh viên sẽ bị trừ 5 điểm xếp loại rèn luyện học kì 1 năm học 2019 - 2020.

       - Mọi thắc mắc liên quan đến việc phát thẻ sinh viên Khóa 14,  sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (không hỗ trợ qua điện thoại và các kênh khác: Facebook, Zalo, …)

       Trên đây là thông báo về việc tham gia chạy chương trình Phát thẻ sinh viên, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên Khóa 14 thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc sinh viên;

- Lưu: VP.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

 

(đã ký)

 

Trần Chí Hồng Phương

 

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến