Thông báo về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 03/05/2020

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

Thời gian sinh viên đi học lại: Thứ hai, ngày 18/05/2020

Chi tiết sinh viên vui lòng xem file thông báo đính kèm


Xem file đính kèm tại Đây hoặc Tải File đính kèm

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến