THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày đăng: 23/10/2019

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

***

Số: … -19/TB - ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Tp.HCM, ngày….tháng…. năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v Tổ chức Đại hội Chi đoàn

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo đến Ban Chấp hành lâm thời các Chi Đoàn và toàn thể Đoàn viên về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I.         NỘI DUNG

       Tính đến thời điểm hiện tại 22/10/2019, BCH Đoàn trường chỉ nhận được đăng kí Đại hội của các Chi đoàn: K132QL, K132NT, K132NH, K132NN, K142TN.

       Các Chi đoàn chưa đăng kí: K122KD, K122QH, K122QL, K132QK, K132QH, K142QL, K142QK, K142QH, K142KD, K122NA, K122NH, K122NN, K122NT, K142NA, K142NN, K142NT, K142NH, K122TN, K122DV, K132TN, K132DV, K142DV.

       Theo thông báo số 1, hạn chót thời gian Đại hội là 26/10/2019. Để đảm bảo tiến độ chung của Đoàn trường, đề nghị BCH các Chi đoàn nhanh chóng tiến hành đại hội Chi đoàn để tiến tới đại hội Đoàn khoa và Đoàn trường

II.     CÁC LƯU Ý CHUNG

1.        Chi Đoàn nào không tổ chức Đại hội Chi đoàn thì hạ 01 bậc rèn luyện học kì 1 năm học 2019 - 2020 đối với chi đoàn đó.

2.        Đại hội của Chi đoàn nào không đảm bảo các tiêu chí đưa ra về thời gian, nội dung, hình thức thì xem như Đại hội không hợp lệ, bắt buộc phải Đại hội lại.

3.        Trước khi diễn ra Đại hội chính thức, phải Đại hội trù bị trước 01 hoặc 02 ngày.

4.        Các thắc mắc liên quan đến Đại hội chi đoàn, vui lòng liên hệ về BCH Đoàn trường theo đầu mối ở thông báo số 1

      

            Trên đây là thông báo số 2 về việc nhắc nhở tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020, Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn và toàn thể Đoàn viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc các Chi đoàn;

- BCH Chi đoàn và Đoàn viên để thực hiện;

- Lưu: VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Cao Thắng

 

 

 

 

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến