THÔNG BÁO SỐ 2: Cổ vũ Sinh viên Thanh lịch 2019

Ngày đăng: 20/12/2019

THÔNG BÁO SỐ 2: Cổ vũ Sinh viên Thanh lịch 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Số: … -19/TB - CTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v Tham gia cổ vũ Đêm Chung kết và trao giải

“Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2019

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2019”;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên của trường về việc tham gia cổ vũ Đêm Chung kết, cụ thể như sau:

I.              ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

            - Tất cả sinh viên của trường.

            - GVCN các khóa.

II.          THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          - 18h00 ngày 20 tháng 12 năm 2019

          - Địa điểm: Hội trường Lầu 4 – cơ sở 2.

III.       NỘI DUNG

- Trình diễn trang phục dạ tiệc.

- Biểu diễn tài năng

          - Trình diễn trang phục áo dài.

          - Thi ứng xử

          - Công bố và trao giải

IV.        CÁC LƯU Ý CHUNG

1.        Đây là một trong những tiêu chí đánh giá rèn luyện sinh viên.

2.        Sinh viên không tham gia sẽ bị hạ 01 bậc rèn luyện (theo chỉ đạo Hiệu trưởng)

3.        GVCN, sinh viên tham gia cổ vũ sẽ ký tên điểm danh, trường hợp không ký tên điểm danh những khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết

            Trên đây là thông báo về việc tham gia cổ vũ Đêm  Chung kết và trao giải “Sinh viên thanh lịch SAIGONACT 2019, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên đề các GVCN và toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các khoa để đôn đốc sinh viên;

- Lưu: VP.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

(Đã ký)

 

Trần Thị Phương Thảo

 

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến