THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày đăng: 03/01/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020THÔNG BÁO

V/v Đánh giá rèn luyện học kì 1 năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 – 2020;

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường;

Nhằm hướng dẫn sinh viên đánh giá rèn lyện đúng theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi sinh viên;

Nhà trường thông báo đến toàn bộ sinh viên các khóa 12, 13, 14 về việc đánh giá rèn luyện học kì 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

1.      Thời gian: vào lúc 08h30 ngày 11/01/2020

2.      Địa điểm: Hội trường lầu 4, cơ sở 2 (70 Tân Thới Nhất 8)

3.      Thành phần tham dự

-         BGH nhà trường

-         Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

-         Các Thư ký Khoa

-         Sinh viên các khóa 12, 13, 14.

4.      Nội dung cuộc họp

-         Hướng dẫn đánh giá rèn luyện theo đúng mẫu.

-         Tiến hành đánh giá điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019 - 2020.

-         Tặng lịch năm mới 2020.

          5.      Các lưu ý chung

-          Sau ngày 11/01/2020, nhà trường không giải quyết bất kì trường hợp nào liên quan đến điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019 – 2020 của các khóa 12, 13, 14. (Do chưa đến lịch nghỉ Tết nên nhà trường vẫn huy động tham gia trong khoảng thời gian này).

-          Sinh viên không tham gia đánh giá điểm rèn luyện vào ngày 11/01/2020 nhà trường sẽ đánh giá điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2019 – 2020 là 0 điểm.

-          Không chấp nhận đánh giá bù, đánh giá giùm. Nhà trường chỉ phát phiếu đánh giá đối với sinh viên có mặt.

Trên đây là thông báo về việc đánh giá rèn luyện học kì 1 năm học 2019 - 2020. Đề nghị toàn bộ sinh viên  và Thư ký các Khoa tham gia đầy đủ theo đúng tinh thần thông báo.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (thực hiện);

- Ban cán sự khóa 11, 12, 13, 14 (thực hiện);

- Lưu VT: P.TH, P.CTSV./.

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

 

 


 

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến