Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Thông báo đăng ký thông tin tốt nghiệp Đợt 1 (khóa 14) và đăng ký xét đều kiện tốt nghiệp Đợt 2 (khóa 11, 12, 13) hệ cao đẳng năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 27/06/2022

#

Thông báo đăng ký thông tin tốt nghiệp Đợt 1 (khóa 14) và đăng ký xét đều kiện tốt nghiệp Đợt 2 (khóa 11, 12, 13) hệ cao đẳng năm học 2021 - 2022Thông báo đăng ký thông tin tốt nghiệp Đợt 1 (khóa 14) và đăng ký xét đều kiện tốt nghiệp Đợt 2 (khóa 11, 12, 13) hệ cao đẳng năm học 2021 - 2022Thông báo đăng ký thông tin tốt nghiệp Đợt 1 (khóa 14) và đăng ký xét đều kiện tốt nghiệp Đợt 2 (khóa 11, 12, 13) hệ cao đẳng năm học 2021 - 2022

Link down phiếu đăng ký: Phiếu Đăng Ký


Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN