Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

SAIGONACT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO SINH VIÊN

Ngày đăng: 21/12/2022

***

  

Lãnh đạo trường SAIGONACT nhận thức rằng: Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giáo lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống của dân tộc; nâng cao chất lượng giảng dạy GDQPAN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất.

SAIGONACT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO SINH VIÊN

Trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường SAIGONACT luôn đặt mục tiêu giáo dục cho người học phát triển toàn diện. Môn học GDQPAN cho sinh viên SV luôn được Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm.

Để nâng cao chất lượng GDQPAN cho SV, những năm qua SAIGONACT đã tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp trong đó chú trọng đến một số vấn đề cơ bản sau: 

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQPAN, gắn với môn học đặc thù nên có lí thuyết và có thực hành, vừa giáo dục chính trị tư tưởng, vừa rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, tinh thần kỷ luật và huấn luyện kỹ thuật quân sự. Vì vậy, SV sau khi tiếp cận với kiến thức đòi hỏi phải biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. Việc dạy học theo định hướng phát triển toàn diện năng lực thực hiện không chỉ chú ý đến việc tích cực hoá người học về mặt trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện cho họ những năng lực giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn, những tình huống nghề nghiệp. Tổ chức các hoạt động giảng dạy luôn luôn đổi mới, phong phú, đa dạng tạo hứng thú cho SV.  

Đồng thời SAIGONACT chsu trọng đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Một trong những vấn đề góp phần quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy GDQPAN là cơ sở vật chất, các phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy và học. 

Mặt khác, SAIGONACT còn chủ động phát huy vai trò tích cực, tự giác của SV trong quá trình tham gia học tập môn học GDQPAN. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN cho SV hiện nay. Bởi vì, SV là chủ thể của quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển hoá tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Để phát huy tốt vai trò, tính tích cực tự giác của sinh viên, cần phải thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước. 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

● Thông tin chi tiết liên hệ và nộp hồ sơ tại: Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông – Quan hệ doanh nghiệp.
● Địa chỉ: Số 70 Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM.
● Hotline: 0914 411 012
● Email: tuyensinh@saigonact.edu.vn
● Điện thoại: 028 3883 1796
● Đăng ký xét tuyển: https://xettuyen.saigonact.edu.vn 


H.T.S

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN