Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Mùa đại hội các chi đoàn

Ngày đăng: 11/10/2019

Ngày 08/10/2019, Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã ban hành thông báo và văn bản hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Theo nội dung thông báo, Đại hội Chi đoàn sẽ diễn ra trong khoảng tháng 10/2019 và Đại hội Đoàn khoa sẽ diễn ra trong khoảng tháng 11/2019 để đảm bảo tiến độ Đại hội Đoàn trường dự kiến ngày 26, 27/12/2019.

Mùa đại hội các chi đoàn

Thông báo cũng nêu rõ các yêu cầu khi tổ chức Đại hội. Để đảm bảo Đại hội diễn ra đúng yêu cầu, Ban Chấp hành Đoàn trường cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội. Trong văn bản hướng dẫn có đầy đủ các mục: chương trình, nội dung, cách trang trí, nhiệm vụ tiểu ban…

Để giúp cho các Ban Chấp hành Chi đoàn, Đoàn khoa không bỡ ngỡ trong quá trình xây dựng các văn bản liên quan đến Đại hội, Đoàn trường cũng ban hành kèm bộ văn bản mẫu liên quan đến Đại hội Chi đoàn và Đoàn khoa, cụ thể: Biên bản kiểm phiếu, biên bản đại hội, biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tổng kết, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới, dự thảo Nghị quyết, kịch bản đại hội…

Đoàn Thanh niên là môi trường rèn luyện giúp thanh xuân của chúng ta trôi qua đầy ý nghĩa. Vì thế đoàn viên, thanh niên Saigonact cùng chung tay thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019 – 2022.

P. CTHSSV

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN