Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2019

Ngày đăng: 23/12/2019

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, Chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tổ chức Hội nghị đánh giá xếp loại Chi bộ, lãnh đạo và đảng viên cuối năm.

 Bí thư Chi bộ  đọc báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nêu lên những mặt làm được và những mặt còn hạn chế chưa làm được như công tác phát triển đảng viên.

Đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm 2019

Các đồng chí đảng viên theo dõi báo cáo và đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tích cực nhằm chỉ ra những điểm mạnh và những điểm yếu của chi bộ cần khắc phục cho năm tới.

Hội nghị đã tiến hành một cách nghiêm túc và được xem là một cơ hội để chi ủy, lãnh đạo và từng cá nhân đảng viên tự đánh giá, góp ý lẫn nhau đưa ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị. Hy vọng , với sự nỗ lực của từng cá nhân đảng viên và cán bộ lãnh đạo rút ra từ năm 2019, hoạt động năm 2020 của Chi bộ tiếp tục có những khởi sắc và ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thị Viển - BĐ

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN