Hotline: 0914 411 012
Đăng ký xét tuyển

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên ở SaigonACT

Ngày đăng: 10/10/2019

Những năm gần đây, chi bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã làm tốt và có sự chú trọng thích đáng đến công tác phát triển đảng trong sinh viên. Chi bộ xem công tác phát triển đảng viên trong sinh viên là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng hàng năm.

Ngay từ đầu năm học mới 2019-2020, chi ủy chi bộ đã rà soát, lập danh sách số đối tượng đảng trong tân sinh viên khóa 14 để có kế hoạch bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng.

Để công tác phát triển đảng trong sinh viên đạt hiệu quả và sát với thực tiễn, ngoài việc bồi dưỡng về nhận thức chính trị, chi bộ còn giao nhiệm vụ cho các sinh viên là đối tượng đảng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như tham gia tương tác trên mạng xã hội của trường, góp phần làm cho Fanpage trường thêm sinh động…

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên ở SaigonACT

Lễ kết nạp đảng viên tại SaigonACT

Chi bộ trường còn phân công đảng viên là những cán bộ, nhân viên tại các phòng ban, khoa của trường giúp đỡ, hướng dẫn các sinh viên đối tượng Đảng phấn đấu vừa học tập tốt vừa tham các hoạt động đoàn thể và xã hội tốt. Nhiều sinh viên đối tượng Đảng có chân trong các ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn và Hội sinh viên trường.

Chi bộ cũng thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình hoạt động của Đoàn Thanh niên, sự phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của đoàn viên sinh viên để có những chỉ đạo, uốn nắn kịp thời.

Nhờ đó, trong những năm gần đây chi bộ nhà trường đã có đủ nguồn để kết nạp thêm nhiều đảng viên mới, trong đó có cả những đảng viên sinh viên.

Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định việc phát triển Đảng trong sinh viên của SaigonACT những năm qua đã góp phần tích cực làm tăng thêm số lượng đảng viên cho Đảng, làm trẻ hóa đội ngũ đảng viên, hướng đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động nòng cốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đảng.

TS

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN