06/02/2018

Hội thảo tập huấn nghề Du lịch Nâng cao chất lượng Du lịch Việt Nam

Nhằm mục đích nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, hội thảo lần này đưa ra nhiều sáng kiến giúp có cái nhìn mới về phong cách phục vụ và định hướng nhu cầu mới trong xu thế hội nhập mới. bên cạnh đó nhìn nhận năng lực hiện tại cải thiện các vấn đề tồn đọng và thiết lập các chuẩn đào tạo hướng đến hoàn thiện hơn trong xu thế hiện nay.

Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến