Trung tâm Thực tập

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập Vũng tàu - Phan thiết cho Học sinh Sinh viên KHóa 13 khoa Du lịch

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập Vũng tàu - Phan thiết cho Học sinh Sinh viên KHóa 13 khoa Du lịch

22/01/2019 551
Thông báo Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập Vũng tàu - Phan thiết 3 ngày 2 đêm chuyên ngành Quản trị khách sạn và Phan thiết 2 ngày 1 đêm chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành cho Học sinh Sinh viên KHóa 13 khoa Du lịch
Thông báo về việc thực tập ngoài Doanh nghiệp đối với sinh viên Khoa kinh tế - Du lịch từ khóa 11

Thông báo về việc thực tập ngoài Doanh nghiệp đối với sinh viên Khoa kinh tế - Du lịch từ khóa 11

22/01/2019 338
Nhà trường Thông báo về việc thực tập ngoài Doanh nghiệp đối với sinh viên Khoa Kinh tế - Du lịch từ khóa 11
Thông báo về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp cho HSSV khóa 11 khoa Nghệ thuật năm học 2018-2019

Thông báo về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp cho HSSV khóa 11 khoa Nghệ thuật năm học 2018-2019

14/01/2019 480
Nhà trường thông báo về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp cho HSSV khóa 11 khoa Nghệ thuật năm học 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp cho HSSV khóa 11 khoa Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch năm học 2018-2019

Thông báo về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp cho HSSV khóa 11 khoa Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch năm học 2018-2019

14/01/2019 629
Nhà trường thông báo về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp cho HSSV khóa 11 khoa Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch năm học 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập City tour cho sinh viên khóa 13 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Du lịch

Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập City tour cho sinh viên khóa 13 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Du lịch

12/10/2018 366
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập City tour cho sinh viên khóa 13 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Du lịch
Thông báo về việc tổ chức kiến tập

Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Kinh tế

12/10/2018 400
Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Kinh tế
Thông báo về việc tổ chức kiến tập

Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Ngoại ngữ

12/10/2018 447
Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Ngoại ngữ
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập

Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập "Tây Nguyên - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm" và chương trình "Nha Trang - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành Quản trị khách sạn"

12/10/2018 463
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập "Tây Nguyên - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm" cho chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành và Hướng dẫn Du lịch và chương trình "Nha Trang - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành Quản trị khách sạn" cho sinh viên khóa 12 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của Khoa Du lịch
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập - Thực tập cho sinh viên Khóa 13

Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập - Thực tập cho sinh viên Khóa 13

12/10/2018 555
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập - Thực tập cho sinh viên Khóa 13
Kế hoạch về việc tổ chức chương trình

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình "Tham quan mô hình Khách sạn tại trường" cho sinh viên khóa 13 khoa Du lịch

11/10/2018 447
Trung tâm thực tập thông báo Kế hoạch về việc tổ chức chương trình "Tham quan mô hình Khách sạn tại trường" cho sinh viên khóa 13 khoa Du lịch
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến