Trung tâm Thực tập

Thông báo tổ chức kiến tập

Thông báo tổ chức kiến tập "Xuyên Việt 21 ngày 20 đêm cho chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Hướng dẫn Du lịch và chuyên ngành Quản trị Khách sạn cho SV Khóa 11 và đóng lệ phí kiến tập các Khóa trước của Khoa Du lịch

22/05/2018 95
Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Xuyên Việt 21 ngày 20 đêm cho chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Hướng dẫn Du lịch và chuyên ngành Quản trị Khách sạn cho sinh viên Khóa 11 và đóng lệ phí kiến tập các Khóa trước của Khoa Du lịch
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập

Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập

22/05/2018 115
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập Miền Tây Nam bộ 4 ngày 3 đêm

Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập Miền Tây Nam bộ 4 ngày 3 đêm

16/05/2018 588
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập "Miền Tây Nam bộ 4 ngày 3 đêm" cho chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch và chuyên ngành Quản trị khách sạn cho sinh viên Khóa 12 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của Khoa Du lịch
Thông báo về việc tổ chức kiến tập

Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Miền Tây 4 ngày 3 đêm chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Kịch Điện ảnh, Đạo diễn, Quay phim" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Nghệ Thuật

04/05/2018 443
Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Miền Tây 4 ngày 3 đêm chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên Kịch Điện ảnh, Đạo diễn, Quay phim" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Nghệ Thuật
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến