Trung tâm Thực tập

Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập City tour cho sinh viên khóa 13 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Du lịch

Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập City tour cho sinh viên khóa 13 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Du lịch

12/10/2018 192
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập City tour cho sinh viên khóa 13 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các khóa trước của khoa Du lịch
Thông báo về việc tổ chức kiến tập

Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Kinh tế

12/10/2018 240
Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Kinh tế
Thông báo về việc tổ chức kiến tập

Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Ngoại ngữ

12/10/2018 282
Thông báo về việc tổ chức kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp.HCM 3 ngày 2 đêm" cho sinh viên khóa 11 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của khoa Ngoại ngữ
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập

Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập "Tây Nguyên - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm" và chương trình "Nha Trang - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành Quản trị khách sạn"

12/10/2018 285
Thông báo về việc tổ chức chương trình kiến tập "Tây Nguyên - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm" cho chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành và Hướng dẫn Du lịch và chương trình "Nha Trang - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành Quản trị khách sạn" cho sinh viên khóa 12 và đóng lệ phí trả nợ kiến tập các Khóa trước của Khoa Du lịch
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập - Thực tập cho sinh viên Khóa 13

Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập - Thực tập cho sinh viên Khóa 13

12/10/2018 281
Kế hoạch tổ chức chương trình kiến tập - Thực tập cho sinh viên Khóa 13
Kế hoạch về việc tổ chức chương trình

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình "Tham quan mô hình Khách sạn tại trường" cho sinh viên khóa 13 khoa Du lịch

11/10/2018 211
Trung tâm thực tập thông báo Kế hoạch về việc tổ chức chương trình "Tham quan mô hình Khách sạn tại trường" cho sinh viên khóa 13 khoa Du lịch
Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập "CityTour 1/2 buổi" cho sinh viên khóa 13 khoa Du lịch

11/10/2018 276
Trung tâm Thực tập thông báo Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập "CityTour 1/2 buổi" cho sinh viên khóa 13 khoa Du lịch
Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp.HCM 03 ngày 02 đêm cho khoa Ngoại Ngữ

19/09/2018 320
Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập "Tp.HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp.HCM 03 ngày 02 đêm cho khoa Ngoại Ngữ
Kế hoạch về việc tổ chức kiến tập

Kế hoạch về việc tổ chức kiến tập "Tây Nguyên - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành và Hướng dẫn du lịch; Nha Trang - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành quản trị khách sạn" cho HSSV khóa 12 khoa Du lịch

19/09/2018 463
Kế hoạch về việc tổ chức kiến tập "Tây Nguyên - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành và Hướng dẫn du lịch; Nha Trang - Đà Lạt 05 ngày 04 đêm chuyên ngành quản trị khách sạn" cho HSSV khóa 12 khoa Du lịch
Kế hoạch về việc tổ chức kiến tập KCN - KCX khu vực đông nam bộ

Kế hoạch về việc tổ chức kiến tập KCN - KCX khu vực đông nam bộ "Tp. HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM 03 ngày 2 đêm" của khoa Kinh tế

19/09/2018 194
Kế hoạch về việc tổ chức kiến tập KCN - KCX khu vực đông nam bộ "Tp. HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM 03 ngày 2 đêm" của khoa Kinh tế
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến