Thông báo Trung tâm NN-TH

Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 27 tháng 6 năm 2018

Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 27 tháng 6 năm 2018

17/07/2018 813
Thông báo Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 27 tháng 6 năm 2018
Kết quả thi Toeic ngày 5 tháng 7 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 5 tháng 7 năm 2018

17/07/2018 1146
Trung tâm ngoại ngữ tin học thông báo Kết quả thi Toeic ngày 5 tháng 7 năm 2018 như sau:
Kết quả thi Toeic ngày 6 tháng 7 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 6 tháng 7 năm 2018

17/07/2018 686
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi Toeic ngày 6 tháng 7 năm 2018 như sau:
Kết quả thi Toeic ngày 2 tháng 7 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 2 tháng 7 năm 2018

17/07/2018 754
Trung tâm Ngoại ngữ tin học thông báo Kết quả thi Toeic ngày 2 tháng 7 năm 2018 như sau:
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 7 năm 2018

Lịch thi Tin học trình độ B tháng 7 năm 2018

04/07/2018 639
Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 trung tâm thông báo lịch thi Tin học trình độ B tháng 7 năm 2018 như sau:
Thông báo chiêu sinh các lớp Tin học và Toeic

Thông báo chiêu sinh các lớp Tin học và Toeic

26/06/2018 1360
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa nâng cao trình độ tiếng Anh, Tin học cũng như đạt đủ điều kiện về chuẩn đầu ra của trường. Trung tâm thông báo lịch chiêu sinh các lớp Tin học và Toeic như sau:
Lịch thi Toeic tháng 6 năm học 2017 - 2018

Lịch thi Toeic tháng 6 năm học 2017 - 2018

26/06/2018 690
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Toeic tháng 6 năm học 2017 - 2018 như sau:
Lịch thi Tin học trình độ A tháng 6 năm 2018

Lịch thi Tin học trình độ A tháng 6 năm 2018

26/06/2018 502
Căn cứ kế hoạch đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Tin học trình độ A tháng 6 năm 2018 như sau:
Kết quả thi chứng chỉ Tin học B Quốc gia tháng 5 năm 2018

Kết quả thi chứng chỉ Tin học B Quốc gia tháng 5 năm 2018

20/06/2018 587
Kết quả thi chứng chỉ Tin học B Quốc gia tháng 4 năm 2018
Kết quả thi chứng chỉ Tin học A Quốc gia tháng 4 năm 2018

Kết quả thi chứng chỉ Tin học A Quốc gia tháng 4 năm 2018

20/06/2018 494
Kết quả thi chứng chỉ Tin học A Quốc gia tháng 4 năm 2018
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến