Thông báo Trung tâm NN-TH

Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13

Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13

25/10/2018 430
Trung tâm Ngại ngữ - Tin học thông báo Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13
Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11

24/10/2018 468
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11
Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13

Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13

22/10/2018 1312
Trung tâm ngoại ngữ tin học thông báo Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13
Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

10/10/2018 870
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi Chứng chỉ Tin B ngày 25/09/2018
Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018

Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018

01/10/2018 754
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thông báo Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018
Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13

Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13

29/09/2018 778
Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018

Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018

21/09/2018 513
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018
Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018

Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018

19/09/2018 905
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018
Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4

Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4

14/09/2018 708
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4
Thông báo về việc mở lớp tiếng anh Toeic và Tin học A, B tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc mở lớp tiếng anh Toeic và Tin học A, B tháng 9 năm 2018

12/09/2018 1631
Căn cứ kế hoạch năm học 2018 - 2019 Trung tâm Ngoại ngữ - tin học Thông báo về việc mở lớp tiếng anh Toeic và Tin học A, B
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến