Thông báo Trung tâm NN-TH

Kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 05 tháng 7 năm 2018

Kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 05 tháng 7 năm 2018

17/07/2018 406
Thông báo Kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 05 tháng 7 năm 2018
Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 30 tháng 6 năm 2018

Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 30 tháng 6 năm 2018

17/07/2018 409
Thông báo Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 30 tháng 6 năm 2018
Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 27 tháng 6 năm 2018

Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 27 tháng 6 năm 2018

17/07/2018 701
Thông báo Kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 27 tháng 6 năm 2018
Kết quả thi Toeic ngày 5 tháng 7 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 5 tháng 7 năm 2018

17/07/2018 1007
Trung tâm ngoại ngữ tin học thông báo Kết quả thi Toeic ngày 5 tháng 7 năm 2018 như sau:
Kết quả thi Toeic ngày 6 tháng 7 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 6 tháng 7 năm 2018

17/07/2018 550
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi Toeic ngày 6 tháng 7 năm 2018 như sau:
Kết quả thi Toeic ngày 2 tháng 7 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 2 tháng 7 năm 2018

17/07/2018 640
Trung tâm Ngoại ngữ tin học thông báo Kết quả thi Toeic ngày 2 tháng 7 năm 2018 như sau:
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 7 năm 2018

Lịch thi Tin học trình độ B tháng 7 năm 2018

04/07/2018 551
Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 trung tâm thông báo lịch thi Tin học trình độ B tháng 7 năm 2018 như sau:
Thông báo chiêu sinh các lớp Tin học và Toeic

Thông báo chiêu sinh các lớp Tin học và Toeic

26/06/2018 1247
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa nâng cao trình độ tiếng Anh, Tin học cũng như đạt đủ điều kiện về chuẩn đầu ra của trường. Trung tâm thông báo lịch chiêu sinh các lớp Tin học và Toeic như sau:
Lịch thi Toeic tháng 6 năm học 2017 - 2018

Lịch thi Toeic tháng 6 năm học 2017 - 2018

26/06/2018 603
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Toeic tháng 6 năm học 2017 - 2018 như sau:
Lịch thi Tin học trình độ A tháng 6 năm 2018

Lịch thi Tin học trình độ A tháng 6 năm 2018

26/06/2018 402
Căn cứ kế hoạch đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi Tin học trình độ A tháng 6 năm 2018 như sau:
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến