Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 31.07.2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 31.07.2019

07/08/2019 487
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 31.07.2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 02.08.2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 02.08.2019

07/08/2019 426
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 02.08.2019
Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 17/07/2019

Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 17/07/2019

05/08/2019 584
Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 17/07/2019
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A, B khai giảng tháng 06/2019

Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A, B khai giảng tháng 06/2019

29/07/2019 581
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A, B khai giảng tháng 06/2019
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 06/2019

Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 06/2019

13/07/2019 524
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 06/2019
Thông báo lịch khai giảng Tin học A, B và TOEIC 4 tháng 06/2019

Thông báo lịch khai giảng Tin học A, B và TOEIC 4 tháng 06/2019

13/06/2019 967
Đính kèm danh sách sinh viên đăng ký học.
Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019

Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019

10/06/2019 607
Kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019

Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019

31/05/2019 340
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019

31/05/2019 457
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019

17/05/2019 633
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến