Thông báo Trung tâm NN-TH

Thời khóa biểu lớp tin học B và Toeic khai giảng tháng 12 năm 2018

Thời khóa biểu lớp tin học B và Toeic khai giảng tháng 12 năm 2018

07/12/2018 411
Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học B và Toeic khai giảng tháng 12 năm 2018
Kết quả chứng chỉ tin học B ngày 05/11 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả chứng chỉ tin học B ngày 05/11 học kỳ I năm học 2018 - 2019

22/11/2018 373
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả chứng chỉ tin học B ngày 05/11 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Kết quả thi chứng chỉ Toeic ngày 05/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả thi chứng chỉ Toeic ngày 05/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

22/11/2018 347
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic ngày 05/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 12/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 12/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

22/11/2018 324
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 12/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Kết quả chứng chỉ tin học A khóa 20/9 - 23/10 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả chứng chỉ tin học A khóa 20/9 - 23/10 học kỳ I năm học 2018 - 2019

16/11/2018 345
Trung tâm Ngoại ngữ tin học thông báo Kết quả chứng chỉ tin học A khóa 20/9 - 23/10 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018

Thời khóa biểu tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018

12/11/2018 318
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Thời khóa biểu tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018
Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13

Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13

25/10/2018 296
Trung tâm Ngại ngữ - Tin học thông báo Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13
Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11

24/10/2018 284
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11
Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13

Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13

22/10/2018 1027
Trung tâm ngoại ngữ tin học thông báo Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13
Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

10/10/2018 555
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi Chứng chỉ Tin B ngày 25/09/2018
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến