Thông báo Trung tâm NN-TH

Thời khóa biểu tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018

Thời khóa biểu tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018

12/11/2018 283
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Thời khóa biểu tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018
Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13

Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13

25/10/2018 270
Trung tâm Ngại ngữ - Tin học thông báo Danh sách bổ sung Anh văn cơ bản Khóa 13
Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11

24/10/2018 253
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10 và tháng 11
Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13

Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13

22/10/2018 987
Trung tâm ngoại ngữ tin học thông báo Danh sách xếp lớp Anh văn cơ bản Khóa 13
Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

10/10/2018 504
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi Chứng chỉ Tin B ngày 25/09/2018
Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018

Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018

01/10/2018 570
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thông báo Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018
Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13

Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13

29/09/2018 577
Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018

Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018

21/09/2018 342
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018
Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018

Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018

19/09/2018 734
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018
Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4

Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4

14/09/2018 444
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến