Thông báo Trung tâm NN-TH

Thời khoá biểu khai giảng các lớp Tin học - Toeic tháng 02/2019

Thời khoá biểu khai giảng các lớp Tin học - Toeic tháng 02/2019

01/03/2019 255
Thời khoá biểu khai giảng các lớp Tin học - Toeic tháng 02/2019
Kết quả thi chứng chỉ tin học B ngày 18/01/2019

Kết quả thi chứng chỉ tin học B ngày 18/01/2019

25/01/2019 160
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ tin học B ngày 18/01/2019
Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 07 tháng 1 năm 2019

Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 07 tháng 1 năm 2019

14/01/2019 318
Thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 07 tháng 1 năm 2019
Kết quả thi chứng chỉ tin học A ngày 25 tháng 12 năm 2018

Kết quả thi chứng chỉ tin học A ngày 25 tháng 12 năm 2018

07/01/2019 324
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ tin học A ngày 25 tháng 12 năm 2018
Lịch thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018

Lịch thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018

24/12/2018 249
Thông báo Lịch thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 11 năm 2018
Thời khóa biểu lớp tin học B và Toeic khai giảng tháng 12 năm 2018

Thời khóa biểu lớp tin học B và Toeic khai giảng tháng 12 năm 2018

07/12/2018 365
Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học B và Toeic khai giảng tháng 12 năm 2018
Kết quả chứng chỉ tin học B ngày 05/11 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả chứng chỉ tin học B ngày 05/11 học kỳ I năm học 2018 - 2019

22/11/2018 332
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả chứng chỉ tin học B ngày 05/11 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Kết quả thi chứng chỉ Toeic ngày 05/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả thi chứng chỉ Toeic ngày 05/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

22/11/2018 299
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic ngày 05/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 12/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 12/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019

22/11/2018 282
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4 ngày 12/11/2018 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Kết quả chứng chỉ tin học A khóa 20/9 - 23/10 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Kết quả chứng chỉ tin học A khóa 20/9 - 23/10 học kỳ I năm học 2018 - 2019

16/11/2018 313
Trung tâm Ngoại ngữ tin học thông báo Kết quả chứng chỉ tin học A khóa 20/9 - 23/10 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến