Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Toeic 300, Toeic 350 khai giảng đợt tháng 12/2019

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Toeic 300, Toeic 350 khai giảng đợt tháng 12/2019

03/01/2020 531
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Toeic 300, Toeic 350 khai giảng đợt tháng 12/2019
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 12/2019

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 12/2019

03/01/2020 498
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 12/2019
Thông báo Thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 12/2019

Thông báo Thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 12/2019

17/12/2019 577
Thông báo Thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 12/2019
Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019

Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019

12/12/2019 953
Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019 Lưu ý: Buổi học đầu tiên sinh viên phải đi học đông đủ để thi test đầu vào. Sinh viên không thi test không đạt sẽ không đủ điều kiện học.
Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 3 khai giảng tháng 12/2019

Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 3 khai giảng tháng 12/2019

02/12/2019 391
Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 3 khai giảng tháng 12/2019
Thông báo lịch thi Chứng chỉ tin học A khai giảng đợt tháng 10/2019

Thông báo lịch thi Chứng chỉ tin học A khai giảng đợt tháng 10/2019

02/12/2019 560
Thông báo lịch thi Chứng chỉ tin học A khai giảng đợt tháng 10/2019
Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 11/2019

Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 11/2019

13/11/2019 456
Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 11/2019
Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh TOEIC nội bộ

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh TOEIC nội bộ

13/11/2019 553
Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh TOEIC nội bộ
Thông báo kết quả thi Tin học A ngày 24/10/2019

Thông báo kết quả thi Tin học A ngày 24/10/2019

01/11/2019 543
Thông báo kết quả thi Tin học A ngày 24/10/2019
Thông báo kết quả thi Chứng chỉ Tin học B thi ngày 22/10/2019

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ Tin học B thi ngày 22/10/2019

29/10/2019 458
Thông báo kết quả thi Chứng chỉ Tin học B thi ngày 22/10/2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến