Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 06/2019

Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 06/2019

13/07/2019 85
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 06/2019
Thông báo lịch khai giảng Tin học A, B và TOEIC 4 tháng 06/2019

Thông báo lịch khai giảng Tin học A, B và TOEIC 4 tháng 06/2019

13/06/2019 561
Đính kèm danh sách sinh viên đăng ký học.
Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019

Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019

10/06/2019 275
Kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019

Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019

31/05/2019 146
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019

31/05/2019 196
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019

17/05/2019 263
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019
Thông báo về thời khoá biểu lớp TOEIC 4 khai giảng tháng 05/2019

Thông báo về thời khoá biểu lớp TOEIC 4 khai giảng tháng 05/2019

02/05/2019 355
Thông báo về thời khoá biểu lớp TOEIC 4 khai giảng tháng 05/2019
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A khai giảng đợt tháng 03/2019

Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A khai giảng đợt tháng 03/2019

02/05/2019 219
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A khai giảng đợt tháng 03/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ TOEIC 4 ngày 23/04/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ TOEIC 4 ngày 23/04/2019

27/04/2019 211
Kết quả thi chứng chỉ TOEIC 4 ngày 23/04/2019
Thông báo lịch thi Chứng chỉ TOEIC 4 - Lớp khai giảng tháng 03/2019

Thông báo lịch thi Chứng chỉ TOEIC 4 - Lớp khai giảng tháng 03/2019

17/04/2019 260
Thông báo lịch thi Chứng chỉ TOEIC 4 - Lớp khai giảng tháng 03/2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến