Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A, B

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A, B

20/05/2020 378
Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A, B
Thông báo về việc khai giảng lớp tin học B tháng 5/2020

Thông báo về việc khai giảng lớp tin học B tháng 5/2020

19/05/2020 474
Thông báo về việc khai giảng lớp tin học B tháng 5/2020 (Kèm danh sách)
Thông báo về việc đóng học phí Anh văn IELTS khóa 14 - Hệ cao đẳng

Thông báo về việc đóng học phí Anh văn IELTS khóa 14 - Hệ cao đẳng

12/05/2020 270
Thông báo về việc đóng học phí Anh van IELTS khóa 14 - Hệ cao đẳng
Thông báo về mức đóng học phí Anh văn và Tin học - Cập nhật mới nhất

Thông báo về mức đóng học phí Anh văn và Tin học - Cập nhật mới nhất

12/05/2020 284
Thông báo về mức đóng học phí Anh văn và Tin học - Cập nhật mới nhất
Thông báo kết quả thi TOEIC 300 ngày 14/01/2020

Thông báo kết quả thi TOEIC 300 ngày 14/01/2020

11/02/2020 165
Thông báo kết quả thi TOEIC 300 ngày 14/01/2020
Kết quả thi Chứng chỉ TOEIC 350 - Ngày thi 14/01/2020

Kết quả thi Chứng chỉ TOEIC 350 - Ngày thi 14/01/2020

17/01/2020 262
Kết quả thi Chứng chỉ TOEIC 350 - Ngày thi 14/01/2020
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 3 - Ngày thi 30/12/2019

Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 3 - Ngày thi 30/12/2019

17/01/2020 114
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 3 - Ngày thi 30/12/2019
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 1 - Ngày thi 16/01/2020

Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 1 - Ngày thi 16/01/2020

17/01/2020 307
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 1 - Ngày thi 16/01/2020
Kết quả thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 10/2019

Kết quả thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 10/2019

08/01/2020 531
Kết quả thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 10/2019
Kết quả thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 11/2019

Kết quả thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 11/2019

08/01/2020 397
Kết quả thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 11/2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến