Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo lịch khai giảng Tin học A, B và TOEIC 4 tháng 06/2019

Thông báo lịch khai giảng Tin học A, B và TOEIC 4 tháng 06/2019

13/06/2019 471
Đính kèm danh sách sinh viên đăng ký học.
Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019

Thông báo kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019

10/06/2019 253
Kết quả thi TOEIC 4 ngày 04/06/2019
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019

Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019

31/05/2019 126
Thông báo lịch thi TOEIC 4 khai giảng tháng 5/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019

31/05/2019 182
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 15/05/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019

17/05/2019 252
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 03/05/2019
Thông báo về thời khoá biểu lớp TOEIC 4 khai giảng tháng 05/2019

Thông báo về thời khoá biểu lớp TOEIC 4 khai giảng tháng 05/2019

02/05/2019 339
Thông báo về thời khoá biểu lớp TOEIC 4 khai giảng tháng 05/2019
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A khai giảng đợt tháng 03/2019

Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A khai giảng đợt tháng 03/2019

02/05/2019 207
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A khai giảng đợt tháng 03/2019
Thông báo kết quả thi chứng chỉ TOEIC 4 ngày 23/04/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ TOEIC 4 ngày 23/04/2019

27/04/2019 196
Kết quả thi chứng chỉ TOEIC 4 ngày 23/04/2019
Thông báo lịch thi Chứng chỉ TOEIC 4 - Lớp khai giảng tháng 03/2019

Thông báo lịch thi Chứng chỉ TOEIC 4 - Lớp khai giảng tháng 03/2019

17/04/2019 244
Thông báo lịch thi Chứng chỉ TOEIC 4 - Lớp khai giảng tháng 03/2019
Thông báo về lịch thi Lớp TOEIC 3 khai giảng tháng 03/2019

Thông báo về lịch thi Lớp TOEIC 3 khai giảng tháng 03/2019

12/04/2019 177
Lịch thi Lớp TOEIC 3 khai giảng tháng 03/2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến