Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo Thời khóa biểu IELTS 4 lớp K122NA1 khai giảng ngày 30/06/2020

Thông báo Thời khóa biểu IELTS 4 lớp K122NA1 khai giảng ngày 30/06/2020

25/06/2020 36
Thông báo Thời khóa biểu IELTS 4 lớp K122NA1 khai giảng ngày 30/06/2020 (đính kèm danh sách sinh viên)
Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học A.3 khai giảng ngày 13/06/2020

Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học A.3 khai giảng ngày 13/06/2020

08/06/2020 369
Thông báo Thời khóa biểu lớp tin học A.3 khai giảng ngày 13/06/2020
Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng tháng 06/2020

Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng tháng 06/2020

07/06/2020 624
Thông báo thời khóa biểu lớp tin học A khai giảng tháng 06/2020
Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 08/06/2020

Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 08/06/2020

05/06/2020 406
Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 1 khai giảng ngày 08/06/2020
Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 2 khai giảng ngày 11/06/2020

Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 2 khai giảng ngày 11/06/2020

05/06/2020 311
Thông báo thời khóa biểu lớp Ielts 2 khai giảng ngày 11/06/2020
Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A, B

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A, B

20/05/2020 496
Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh IELTS và Tin học A, B
Thông báo về việc khai giảng lớp tin học B tháng 5/2020

Thông báo về việc khai giảng lớp tin học B tháng 5/2020

19/05/2020 584
Thông báo về việc khai giảng lớp tin học B tháng 5/2020 (Kèm danh sách)
Thông báo về việc đóng học phí Anh văn IELTS khóa 14 - Hệ cao đẳng

Thông báo về việc đóng học phí Anh văn IELTS khóa 14 - Hệ cao đẳng

12/05/2020 453
Thông báo về việc đóng học phí Anh van IELTS khóa 14 - Hệ cao đẳng
Thông báo về mức đóng học phí Anh văn và Tin học - Cập nhật mới nhất

Thông báo về mức đóng học phí Anh văn và Tin học - Cập nhật mới nhất

12/05/2020 398
Thông báo về mức đóng học phí Anh văn và Tin học - Cập nhật mới nhất
Thông báo kết quả thi TOEIC 300 ngày 14/01/2020

Thông báo kết quả thi TOEIC 300 ngày 14/01/2020

11/02/2020 191
Thông báo kết quả thi TOEIC 300 ngày 14/01/2020
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến