Thông báo Trung tâm NN-TH

Kết quả thi Chứng chỉ TOEIC 350 - Ngày thi 14/01/2020

Kết quả thi Chứng chỉ TOEIC 350 - Ngày thi 14/01/2020

17/01/2020 51
Kết quả thi Chứng chỉ TOEIC 350 - Ngày thi 14/01/2020
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 3 - Ngày thi 30/12/2019

Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 3 - Ngày thi 30/12/2019

17/01/2020 29
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 3 - Ngày thi 30/12/2019
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 1 - Ngày thi 16/01/2020

Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 1 - Ngày thi 16/01/2020

17/01/2020 56
Kết quả thi Chứng chỉ IELTS 1 - Ngày thi 16/01/2020
Kết quả thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 10/2019

Kết quả thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 10/2019

08/01/2020 210
Kết quả thi chứng chỉ tin học A khai giảng tháng 10/2019
Kết quả thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 11/2019

Kết quả thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 11/2019

08/01/2020 181
Kết quả thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 11/2019
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Toeic 300, Toeic 350 khai giảng đợt tháng 12/2019

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Toeic 300, Toeic 350 khai giảng đợt tháng 12/2019

03/01/2020 203
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Toeic 300, Toeic 350 khai giảng đợt tháng 12/2019
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 12/2019

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 12/2019

03/01/2020 184
Thông báo lịch thi Chứng chỉ Ielts 1 khai giảng đợt tháng 12/2019
Thông báo Thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 12/2019

Thông báo Thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 12/2019

17/12/2019 342
Thông báo Thời khoá biểu lớp IELTS 1 khai giảng tháng 12/2019
Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019

Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019

12/12/2019 640
Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019 Lưu ý: Buổi học đầu tiên sinh viên phải đi học đông đủ để thi test đầu vào. Sinh viên không thi test không đạt sẽ không đủ điều kiện học.
Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 3 khai giảng tháng 12/2019

Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 3 khai giảng tháng 12/2019

02/12/2019 295
Thông báo thời khoá biểu lớp IELTS 3 khai giảng tháng 12/2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến