Thông báo Trung tâm NN-TH

Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

Kết quả thi Chứng chỉ Tin học B ngày 25/09/2018

10/10/2018 229
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi Chứng chỉ Tin B ngày 25/09/2018
Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018

Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018

01/10/2018 376
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thông báo Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 10 năm 2018
Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13

Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13

29/09/2018 424
Thông báo về việc kiểm tra đầu vào Anh văn đối với sinh viên khóa 13
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018

Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018

21/09/2018 204
Lịch thi Tin học trình độ B tháng 9 năm 2018
Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018

Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018

19/09/2018 598
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Thời khóa biểu các lớp tin học khai giảng tháng 9 năm 2018
Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4

Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4

14/09/2018 225
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Kết quả thi chứng chỉ Toeic 4
Thông báo về việc mở lớp tiếng anh Toeic và Tin học A, B tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc mở lớp tiếng anh Toeic và Tin học A, B tháng 9 năm 2018

12/09/2018 1068
Căn cứ kế hoạch năm học 2018 - 2019 Trung tâm Ngoại ngữ - tin học Thông báo về việc mở lớp tiếng anh Toeic và Tin học A, B
Lịch thi chứng chỉ Toeic đợt thi tháng 9 năm 2018

Lịch thi chứng chỉ Toeic đợt thi tháng 9 năm 2018

01/09/2018 446
Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thông báo Lịch thi chứng chỉ Toeic đợt thi tháng 9 năm 2018
Thời khóa biểu Lớp Tin B khai giảng trong tháng 8 năm 2018

Thời khóa biểu Lớp Tin B khai giảng trong tháng 8 năm 2018

06/08/2018 644
Thời khóa biểu Lớp Tin B khai giảng trong tháng 8 năm 2018. Kèm danh sách học viên.
Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 8 năm 2018

Thời khóa biểu các Lớp Toeic khai giảng trong tháng 8 năm 2018

25/07/2018 645
Đính kèm danh sách phân lớp.
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến