Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh Toeic

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh Toeic

20/04/2018 68
Dự kiến khai giảng ngày 07/5/2018
Thông báo chiêu sinh các lớp tin học A, B

Thông báo chiêu sinh các lớp tin học A, B

20/04/2018 101
Thông báo chiêu sinh các lớp tin học A, B dự kiến khai giảng ngày 7/5/2018
Kết quả thi tin B ngày 14/04/2018

Kết quả thi tin B ngày 14/04/2018

19/04/2018 77
Kết quả thi tin B ngày 14/04/2018
Kết quả thi Toeic ngày 06 tháng 4 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 06 tháng 4 năm 2018

17/04/2018 142
Kết quả thi Toeic ngày 06 tháng 4 năm 2018
Kết quả thi tin học Quốc gia trình độ A ngày 11/04/2018

Kết quả thi tin học Quốc gia trình độ A ngày 11/04/2018

17/04/2018 82
Kết quả thi tin học Quốc gia trình độ A ngày 11/04/2018
Lịch thi chứng chỉ tin A tháng 4 năm 2018

Lịch thi chứng chỉ tin A tháng 4 năm 2018

07/04/2018 60
Lịch thi chứng chỉ tin A tháng 4 năm 2018
Lịch thi chứng chỉ tin B tháng 4 năm 2018

Lịch thi chứng chỉ tin B tháng 4 năm 2018

05/04/2018 68
Lịch thi chứng chỉ tin B tháng 4 năm 2018
Kết quả thi Toeic ngày 24 tháng 3 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 24 tháng 3 năm 2018

03/04/2018 179
Kết quả thi Toeic ngày 24 tháng 3 năm 2018
Kết quả thi Toeic ngày 28 tháng 2 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 28 tháng 2 năm 2018

30/03/2018 200
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kết quả thi Toeic ngày 28 tháng 2 năm 2018.
Lịch thi Toeic tháng 4 năm 2018

Lịch thi Toeic tháng 4 năm 2018

29/03/2018 152
Lịch thi Toeic tháng 4
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến