Thông báo Trung tâm NN-TH

Thông báo về việc khai giảng lớp IELTS 1 ngày 26/10/2020

Thông báo về việc khai giảng lớp IELTS 1 ngày 26/10/2020

22/10/2020 74
Thông báo về việc khai giảng lớp IELTS 1 ngày 26/10/2020
Thông báo kết quả thi chứng chỉ IELTS 3 khai giảng tháng 08/2020 - Ngày thi 23/09/2020

Thông báo kết quả thi chứng chỉ IELTS 3 khai giảng tháng 08/2020 - Ngày thi 23/09/2020

22/10/2020 24
Thông báo kết quả thi chứng chỉ IELTS 3 khai giảng tháng 08/2020 - Ngày thi 23/09/2020
Thông báo kết quả thi chứng chỉ IETLS 5 khai giảng tháng 8/2020 - Thi ngày 11/09/2020

Thông báo kết quả thi chứng chỉ IETLS 5 khai giảng tháng 8/2020 - Thi ngày 11/09/2020

22/10/2020 21
Thông báo kết quả thi chứng chỉ IETLS 5 khai giảng tháng 8/2020 - Thi ngày 11/09/2020
Thông báo kết quả thi chứng chỉ IELTS 1 khai giảng tháng 08/2020 - Thi ngày 22/09/2020.

Thông báo kết quả thi chứng chỉ IELTS 1 khai giảng tháng 08/2020 - Thi ngày 22/09/2020.

22/10/2020 133
Thông báo kết quả thi chứng chỉ IELTS 1 khai giảng tháng 08/2020 - Thi ngày 22/09/2020.
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A - khai giảng tháng 08/2020

Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A - khai giảng tháng 08/2020

18/10/2020 40
Thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học A - khai giảng tháng 08/2020
Thông báo về việc khai giảng lớp Tin học B tháng 10/2020

Thông báo về việc khai giảng lớp Tin học B tháng 10/2020

06/10/2020 163
Đính kèm danh sách sinh viên đăng ký lớp Tin B tháng 10/2020
Thông báo kết quả phúc khảo tin học A - Ngày thi 05/09/2020

Thông báo kết quả phúc khảo tin học A - Ngày thi 05/09/2020

04/10/2020 42
Thông báo kết quả phúc khảo tin học A - Ngày thi 05/09/2020
Thông báo về việc đăng ký phúc khảo Tin học A đợt thi ngày 05/09/2020

Thông báo về việc đăng ký phúc khảo Tin học A đợt thi ngày 05/09/2020

23/09/2020 56
Thông báo về việc đăng ký phúc khảo Tin học A đợt thi ngày 05/09/2020
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 05/09/2020 - Khai giảng ngày 11/06/2020

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 05/09/2020 - Khai giảng ngày 11/06/2020

21/09/2020 86
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học A ngày 05/09/2020 - Khai giảng ngày 11/06/2020
Thông báo lịch thi chứng chỉ IELTS 1 và IELTS 3 - khai giảng ngày 27/08/2020

Thông báo lịch thi chứng chỉ IELTS 1 và IELTS 3 - khai giảng ngày 27/08/2020

18/09/2020 62
Thông báo lịch thi chứng chỉ IELTS 1 và IELTS 3 - khai giảng ngày 27/08/2020
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến