Thông báo phòng Đào tạo

Lịch thi Giữa kỳ khoá 13 - HK2 năm học 2018 - 2019

Lịch thi Giữa kỳ khoá 13 - HK2 năm học 2018 - 2019

01/03/2019 871
Lịch thi Giữa kỳ khoá 13 - HK2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi Giữa kỳ khoá 11 - HK2 năm học 2018 - 2019

Lịch thi Giữa kỳ khoá 11 - HK2 năm học 2018 - 2019

01/03/2019 428
Lịch thi Giữa kỳ khoá 11 - HK2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi Giữa kỳ khoá 12 HK2 năm học 2018 - 2019

Lịch thi Giữa kỳ khoá 12 HK2 năm học 2018 - 2019

01/03/2019 512
Lịch thi Giữa kỳ khoá 12 HK2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ môn Anh văn cơ bản - Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ môn Anh văn cơ bản - Học kỳ 2 năm học 2018-2019

01/03/2019 333
Lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ AVCB học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thời khoá biểu Học lại đợt 1 - Môn cơ bản

Thời khoá biểu Học lại đợt 1 - Môn cơ bản

01/03/2019 225
Thời khoá biểu học lại đợt 1 - Môn Cơ bản
Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 8,9,10 đợt thi tháng 11/2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 8,9,10 đợt thi tháng 11/2018

25/01/2019 1066
Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khóa 8,9,10 đợt thi tháng 11/2018
Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 4,5,6,7,8,9 đợt tháng 11/2018 - Bổ sung Anh văn

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 4,5,6,7,8,9 đợt tháng 11/2018 - Bổ sung Anh văn

25/01/2019 637
Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 4,5,6,7,8,9 đợt tháng 11/2018 - Bổ sung Anh văn
Thông báo về việc tổ chức học lại các học phần chưa đạt đợt 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc tổ chức học lại các học phần chưa đạt đợt 1 năm học 2018 - 2019

25/01/2019 294
Phòng Đào tạo Thông báo về việc tổ chức học lại các học phần chưa đạt đợt 1 năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc mức thu học phí Học kỳ II năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc mức thu học phí Học kỳ II năm học 2018 - 2019

07/01/2019 866
Nhà trường Thông báo về việc mức thu học phí Học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu Anh văn cơ bản 2 học kỳ II năm học 2018 - 2019

Thời khóa biểu Anh văn cơ bản 2 học kỳ II năm học 2018 - 2019

04/01/2019 632
Thông báo Thời khóa biểu Anh văn cơ bản 2 học kỳ II năm học 2018 - 2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến