Thông báo phòng Đào tạo

Thông báo về việc đăng ký xét dự thi tốt nghiệp đợt 1 - Khoá 11 năm học 2019-2020

Thông báo về việc đăng ký xét dự thi tốt nghiệp đợt 1 - Khoá 11 năm học 2019-2020

22/10/2019 1737
Lưu ý: Sinh viên đăng ký theo mẫu ban hành. Phiếu hợp lệ là phiếu điền đầy đủ nội dung thông tin.
Thời khóa biểu Khóa 14 Khoa Kinh tế - Du lịch HKI năm học 2019-2020 - Lịch cập nhật mới nhất!

Thời khóa biểu Khóa 14 Khoa Kinh tế - Du lịch HKI năm học 2019-2020 - Lịch cập nhật mới nhất!

21/10/2019 409
Thời khóa biểu Khóa 14 Khoa Kinh tế - Du lịch HKI năm học 2019-2020
Thông báo Thời khóa biểu Khóa 14 - HK1 năm học 2019 - 2020 Khoa Kinh tế - Du lịch

Thông báo Thời khóa biểu Khóa 14 - HK1 năm học 2019 - 2020 Khoa Kinh tế - Du lịch

25/09/2019 583
Thông báo Thời khóa biểu Khóa 14 - HK1 năm học 2019 - 2020 Khoa Nghệ thuật
Thông báo Thời khóa biểu Khóa 14 - HK1 năm học 2019 - 2020 Khoa Ngoại ngữ

Thông báo Thời khóa biểu Khóa 14 - HK1 năm học 2019 - 2020 Khoa Ngoại ngữ

25/09/2019 880
Thông báo Thời khóa biểu Khóa 14 - HK1 năm học 2019 - 2020 Khoa Ngoại ngữ
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch

Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch

24/09/2019 745
Lịch thi lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Nghệ thuật

Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Nghệ thuật

24/09/2019 328
Lịch thi học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Nghệ thuật
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ

Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ

24/09/2019 530
Lịch thi học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Các môn Đại cương

Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Các môn Đại cương

24/09/2019 482
Lưu ý: Môn thi trắc nghiệm sinh viên sẽ thi tại phòng máy tính.
Thông báo lịch thi giữa kì các môn Giáo dục đại cương - đợt 1 khóa 14 học kì 1 năm học 2019 - 2020

Thông báo lịch thi giữa kì các môn Giáo dục đại cương - đợt 1 khóa 14 học kì 1 năm học 2019 - 2020

21/09/2019 796
Lịch thi giữa kì các môn Giáo dục đại cương - đợt 1 khóa 14 học kì 1 năm học 2019 - 2020
Thông báo thời khoá biểu Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch

Thông báo thời khoá biểu Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch

14/09/2019 265
Thông báo thời khoá biểu Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến