Thông báo phòng Đào tạo

Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 11 năm học 2018 - 2019

Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 11 năm học 2018 - 2019

12/10/2018 175
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 11 năm học 2018 - 2019
Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 12 năm học 2018 - 2019

Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 12 năm học 2018 - 2019

12/10/2018 138
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 12 năm học 2018 - 2019
Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 13 năm học 2018 - 2019

Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 13 năm học 2018 - 2019

12/10/2018 194
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi cuối kỳ học kỳ I khóa 13 năm học 2018 - 2019
Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 11 năm học 2018 - 2019

Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 11 năm học 2018 - 2019

12/10/2018 553
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 11 năm học 2018 - 2019
Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 12 năm học 2018 - 2019

Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 12 năm học 2018 - 2019

12/10/2018 173
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 12 năm học 2018 - 2019
Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 13 năm học 2018 - 2019

Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 13 năm học 2018 - 2019

12/10/2018 221
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi giữa kỳ học kỳ I khóa 13 năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc gia hạn thời gian xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018

Thông báo về việc gia hạn thời gian xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018

10/10/2018 635
Phòng Đào tạo Thông báo về việc gia hạn thời gian xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 (xét đợt 2)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 (xét đợt 2)

02/10/2018 420
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 (xét đợt 2). Cao đẳng chính quy khóa 8, 9, 10; Cao đẳng nghề khóa 1, 2 và Trung cấp khóa 7, 8, 9
Thông báo về việc Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thi đợt tháng 5 năm 2018

Thông báo về việc Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thi đợt tháng 5 năm 2018

29/09/2018 409
Thông báo về việc Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thi đợt tháng 5 năm 2018
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 (xét đợt 1)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 (xét đợt 1)

27/09/2018 1380
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 (xét đợt 1). Cao đẳng chính quy khóa 8, 9, 10; Cao đẳng nghề khóa 1, 2 và Trung cấp khóa 7, 8, 9
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến