Thông báo phòng Đào tạo

Danh sách bổ sung sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 17,18,19 tháng 5 năm 2018

Danh sách bổ sung sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 17,18,19 tháng 5 năm 2018

16/05/2018 122
Danh sách bổ sung sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 17,18,19 tháng 5 năm 2018
Thông báo về việc ôn thi tốt nghiệp bổ sung môn thanh nhạc, ký xướng âm và đường lối cách mạng đảng CSVN - tư tưởng HCM hệ CĐ chính quy Khóa 7,8,9 và CĐ nghề Khóa 1, 2 Lần 2 ngày thi 17, 18, 19 tháng 5 năm 2018

Thông báo về việc ôn thi tốt nghiệp bổ sung môn thanh nhạc, ký xướng âm và đường lối cách mạng đảng CSVN - tư tưởng HCM hệ CĐ chính quy Khóa 7,8,9 và CĐ nghề Khóa 1, 2 Lần 2 ngày thi 17, 18, 19 tháng 5 năm 2018

14/05/2018 113
Thông báo về việc ôn thi tốt nghiệp bổ sung môn thanh nhạc, ký xướng âm và đường lối cách mạng đảng CSVN - tư tưởng HCM hệ CĐ chính quy Khóa 7,8,9 và CĐ nghề Khóa 1, 2 Lần 2 ngày thi 17, 18, 19 tháng 5 năm 2018
Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2

28/04/2018 367
Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 2
Thông báo về điều chỉnh môn thi tốt nghiệp ngành tiếng Hàn đợt thi tháng 4 năm 2018

Thông báo về điều chỉnh môn thi tốt nghiệp ngành tiếng Hàn đợt thi tháng 4 năm 2018

28/04/2018 116
Thông báo về điều chỉnh môn thi tốt nghiệp ngành tiếng Hàn đợt thi tháng 4 năm 2018. Đính kèm Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 Cao đẳng nghề khóa 1, 2 lần 2 (Tải file bên dưới)
Thông báo dời lịch thi Tiếng Hàn thương mại - Kỳ thi cuối kỳ khóa 10

Thông báo dời lịch thi Tiếng Hàn thương mại - Kỳ thi cuối kỳ khóa 10

27/04/2018 77
Thông báo dời lịch thi Tiếng Hàn thương mại - Kỳ thi cuối kỳ khóa 10
Lịch thi giữa kỳ học kỳ II khóa 12 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)

Lịch thi giữa kỳ học kỳ II khóa 12 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)

27/04/2018 553
Lịch thi giữa kỳ học kỳ II khóa 12 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 12 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)

Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 12 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)

27/04/2018 363
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 12 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 11 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)

Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 11 năm học 2017 - 2018 (Cập nhật ngày 27-4-2018)

27/04/2018 370
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 11 năm học 2017 - 2018
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018 Xét đợt 3 (Bổ sung DS đợt 1 và 2)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018 Xét đợt 3 (Bổ sung DS đợt 1 và 2)

27/04/2018 341
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018 Xét đợt 3 (Bổ sung DS đợt 1 và 2) hệ cao đẳng chính quy khóa 7, 8, 9; cao đẳng nghề khóa 1, 2 và trung cấp khóa 7, 8, 9
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018 Xét đợt 2 (Bổ sung DS đợt 1)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018 Xét đợt 2 (Bổ sung DS đợt 1)

26/04/2018 768
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018 Xét đợt 2 (Bổ sung DS đợt 1) hệ cao đẳng chính quy khóa 7, 8, 9; cao đẳng nghề khóa 1, 2 và trung cấp khóa 7, 8, 9
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến