Thông báo phòng Đào tạo

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 5 năm 2018

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 5 năm 2018

20/04/2018 762
Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 5 năm 2018
Thời khóa biểu lớp chất lượng cao

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao

19/04/2018 38
Thời khóa biểu lớp chất lượng cao 2018
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 10 năm học 2017 - 2018

Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 10 năm học 2017 - 2018

18/04/2018 226
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 10 năm học 2017 - 2018
Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 Cao đẳng nghề khóa 1, 2 lần 2

Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 Cao đẳng nghề khóa 1, 2 lần 2

10/04/2018 198
Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 Cao đẳng nghề khóa 1, 2 lần 2
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II môn giáo dục thể khóa 12 năm học 2017 - 2018

Lịch thi cuối kỳ học kỳ II môn giáo dục thể khóa 12 năm học 2017 - 2018

03/04/2018 55
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II môn giáo dục thể khóa 12 năm học 2017 - 2018
Thời khoa biểu giáo dục thể chất khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thời khoa biểu giáo dục thể chất khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018

03/04/2018 42
Thời khoa biểu giáo dục thể chất khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 và Cao đẳng nghề lần 2 (17/04/2018)

Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 và Cao đẳng nghề lần 2 (17/04/2018)

02/04/2018 1142
Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 và Cao đẳng nghề lần 2 (17/04/2018)
Mẫu đơn đăng ký tiếp tục học sau khi bảo lưu kết quả

Mẫu đơn đăng ký tiếp tục học sau khi bảo lưu kết quả

02/04/2018 37
Mẫu đơn đăng ký tiếp tục học sau khi bảo lưu kết quả
Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018

26/02/2018 189
Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:
Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018

Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018

23/02/2018 192
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến