Thông báo phòng Đào tạo

Thời khoá biểu khoá 14 - HK1 năm học 2019- 2020

Thời khoá biểu khoá 14 - HK1 năm học 2019- 2020

13/08/2019 163
Thời khoá biểu sau đây là Thời khoá biểu học Đợt 1. Sinh viên sẽ học từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/10/2019. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ thông báo Thời khoá biểu học Đợt 2 cụ thể của từng Khoa. Thời gian buổi sáng: Bắt đầu từ Tiết 1: Lúc 7h00. Buổi chiều: Bắt đầu từ tiết 7: Lúc 13h00. Một tiết học kéo dài 45 phút.
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 68
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 121
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 138
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 41
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 80
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 135
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019

Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019

09/08/2019 103
Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức học, thi lại các học phần thiếu điểm đợt 2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc tổ chức học, thi lại các học phần thiếu điểm đợt 2 năm học 2018-2019

05/08/2019 244
Thông báo về việc tổ chức học, thi lại các học phần thiếu điểm đợt 2 năm học 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát, đánh giá năng lực Tiếng Anh đối với sinh viên khoá 14 nhập học đợt 1 năm học 2019-2020

Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát, đánh giá năng lực Tiếng Anh đối với sinh viên khoá 14 nhập học đợt 1 năm học 2019-2020

05/08/2019 77
Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát, đánh giá năng lực Tiếng Anh đối với sinh viên khoá 14 nhập học đợt 1 năm học 2019-2020
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến