Thông báo phòng Đào tạo

Điều chỉnh lịch thi cuối kỳ khóa 12 học kỳ I

Điều chỉnh lịch thi cuối kỳ khóa 12 học kỳ I

03/01/2018 345
năm học 2017 - 2018
Thời khoa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10, khóa 11

Thời khoa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10, khóa 11

31/12/2017 381
Thời khoa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10, khóa 11
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

Thời khóa biểu Giáo dục thể chất kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

31/12/2017 183
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12
Thời khóa biểu kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

Thời khóa biểu kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

30/12/2017 433
- Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12
Lịch thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2017 - 2018

Lịch thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2017 - 2018

27/12/2017 372
Lịch thi cuối kỳ học kỳ I áp dụng cho khóa 10, 11, 12
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2018

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2018

27/12/2017 208
Để tạo điều kiện cho Học sinh - Sinh viên sắp xếp kế hoạch học tập và mua vé tàu, xe về nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2018 thuận lợi.
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến