Thông báo phòng Đào tạo

Thông báo về việc đăng ký xét dự thi tốt nghiệp đợt 1 (Khóa 12) và Đợt 2 (Khóa 9,10,11) hệ cao đẳng chính quy và trung cấp năm học 2019-2020

Thông báo về việc đăng ký xét dự thi tốt nghiệp đợt 1 (Khóa 12) và Đợt 2 (Khóa 9,10,11) hệ cao đẳng chính quy và trung cấp năm học 2019-2020

03/07/2020 9
Thông báo về việc đăng ký xét dự thi tốt nghiệp đợt 1 (Khóa 12) và Đợt 2 (Khóa 9,10,11) hệ cao đẳng chính quy và trung cấp năm học 2019-2020
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ - Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Nghệ thuật

Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ - Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Nghệ thuật

02/07/2020 24
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ - Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Nghệ thuật
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ - Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ

Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ - Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ

02/07/2020 22
Thông báo lịch thi Giữa kỳ và Cuối kỳ - Học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ
Thông báo lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - các môn Đại cương Tổ cơ bản

Thông báo lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - các môn Đại cương Tổ cơ bản

02/07/2020 33
Thông báo lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học lại đợt 1 năm học 2019-2020 - các môn Đại cương Tổ cơ bản
Thông báo lịch thi giữa kỳ học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 Khoa Nghệ thuật

Thông báo lịch thi giữa kỳ học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 Khoa Nghệ thuật

02/07/2020 2
Thông báo lịch thi giữa kỳ học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 Khoa Nghệ thuật
Thông báo lịch thi Giữa kỳ Khoa Kinh tế - Du lịch khóa 12,13,14 học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo lịch thi Giữa kỳ Khoa Kinh tế - Du lịch khóa 12,13,14 học kỳ 2 năm học 2019-2020

29/06/2020 39
Thông báo lịch thi Giữa kỳ Khoa Kinh tế - Du lịch khóa 12,13,14 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo lịch thi giữa kỳ Khoa Ngoại ngữ khóa 12, 13, 14 học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo lịch thi giữa kỳ Khoa Ngoại ngữ khóa 12, 13, 14 học kỳ 2 năm học 2019-2020

25/06/2020 152
Thông báo lịch thi giữa kỳ Khoa Ngoại ngữ khóa 12, 13, 14 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo thời khóa biểu học lại đợt I năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ + Khoa Nghệ thuật

Thông báo thời khóa biểu học lại đợt I năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ + Khoa Nghệ thuật

21/06/2020 84
Thông báo thời khóa biểu học lại đợt I năm học 2019-2020 - Khoa Ngoại ngữ + Khoa Nghệ thuật (đính kèm danh sách sinh viên)
Thông báo thời khóa biểu học lại đợt I năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch

Thông báo thời khóa biểu học lại đợt I năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch

21/06/2020 84
Thông báo thời khóa biểu học lại đợt I năm học 2019-2020 - Khoa Kinh tế - Du lịch (Đính kèm danh sách sinh viên đăng ký học lại)
Thông báo thời khóa biểu học lại đợt 1 năm học 2019-2020- Các môn đại cương Tổ cơ bản

Thông báo thời khóa biểu học lại đợt 1 năm học 2019-2020- Các môn đại cương Tổ cơ bản

21/06/2020 122
Thông báo thời kháo biểu học lại đợt 1 năm học 2019-2020- Các môn đại cương Tổ cơ bản (Đính kèm danh sách sinh viên đăng ký học lại)
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến