Thông báo phòng Đào tạo

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

12/04/2019 254
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
Thông báo Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ các môn khoa Kinh tế - Du lịch - Đợt 1 năm học 2018-2019

Thông báo Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ các môn khoa Kinh tế - Du lịch - Đợt 1 năm học 2018-2019

01/04/2019 317
Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ các môn khoa Kinh tế - Du lịch - Đợt 1 năm học 2018-2019
Thông báo Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ các môn khoa Ngoại ngữ - Đợt 1 năm học 2018-2019

Thông báo Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ các môn khoa Ngoại ngữ - Đợt 1 năm học 2018-2019

28/03/2019 298
Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ khoa Ngoại ngữ đợt 1 năm học 2018-2019
Thông báo Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ các môn Cơ bản - Đợt 1 năm học 2018-2019

Thông báo Lịch thi học lại Giữa kỳ và Cuối kỳ các môn Cơ bản - Đợt 1 năm học 2018-2019

26/03/2019 602
Lich thi học lại các môn cơ bản đợt 1 năm học 2018-2019
Thông báo về việc đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019

23/03/2019 848
Thông báo về việc đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018-2019
Lịch thi Học lại đợt 1 Giữa kỳ và Cuối kỳ khoa Nghệ thuật năm học 2018-2019

Lịch thi Học lại đợt 1 Giữa kỳ và Cuối kỳ khoa Nghệ thuật năm học 2018-2019

22/03/2019 272
Lịch thi Học lại đợt 1 Giữa kỳ và Cuối kỳ khoa Nghệ thuật năm học 2018-2019
Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Học kỳ II năm học 2018-2019

Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Học kỳ II năm học 2018-2019

22/03/2019 166
Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Học kỳ II năm học 2018-2019

Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Học kỳ II năm học 2018-2019

22/03/2019 129
Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi cuối kỳ khoá 11 - Học kỳ II năm học 2018-2019

Lịch thi cuối kỳ khoá 11 - Học kỳ II năm học 2018-2019

22/03/2019 249
Lịch thi cuối kỳ khoá 11 - Học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi Giữa kỳ khoá 13 - HK2 năm học 2018 - 2019

Lịch thi Giữa kỳ khoá 13 - HK2 năm học 2018 - 2019

01/03/2019 698
Lịch thi Giữa kỳ khoá 13 - HK2 năm học 2018 - 2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến