Thông báo phòng Đào tạo

Thông báo lịch thi cuối kỳ khóa 15 học kỳ I năm học 2020-2021 Khoa Ngoại ngữ

Thông báo lịch thi cuối kỳ khóa 15 học kỳ I năm học 2020-2021 Khoa Ngoại ngữ

18/01/2021 0
Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên và mặc đồng phục theo quy định Nhà trường.
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 31
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 47
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 24
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 44
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 38
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 19
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 32
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 47
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 15
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến