Thông báo phòng Công tác HSSV

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: LỄ HỘI CHỮ HÀN HANGEUL FESTIVAL 2019

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: LỄ HỘI CHỮ HÀN HANGEUL FESTIVAL 2019

11/10/2019 1143
THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: LỄ HỘI CHỮ HÀN HANGEUL FESTIVAL 2019 dành cho sinh viên toàn trường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

10/10/2019 789
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

08/10/2019 669
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

23/09/2019 332
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ SINH VIÊN K14

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ SINH VIÊN K14

14/09/2019 770
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ SINH VIÊN K14
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP BAN CÁN SỰ THÁNG 9/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP BAN CÁN SỰ THÁNG 9/2019

04/09/2019 769
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP BAN CÁN SỰ THÁNG 9/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

04/09/2019 1070
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

04/09/2019 532
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
Thông báo về việc Tổng hợp thông tin học sinh sinh viên đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế năm 2019

Thông báo về việc Tổng hợp thông tin học sinh sinh viên đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế năm 2019

10/12/2018 1458
Nhà trường Thông báo về việc Tổng hợp thông tin học sinh sinh viên đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế năm 2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến