Thông báo phòng Công tác HSSV

Kết quả làm bài thu hoạch lớp học Cảm tình Đoàn năm 2018

Kết quả làm bài thu hoạch lớp học Cảm tình Đoàn năm 2018

03/04/2018 131
Kết quả làm bài thu hoạch lớp học Cảm tình Đoàn năm 2018
Thông báo họp thành viên Đội Văn nghệ xung kích SAIGONACT

Thông báo họp thành viên Đội Văn nghệ xung kích SAIGONACT

13/03/2018 102
Thông báo họp thành viên Đội Văn nghệ xung kích SAIGONACT
Thông báo đăng ký Huấn luyện Hội thao

Thông báo đăng ký Huấn luyện Hội thao

13/03/2018 61
Thông báo đăng ký Huấn luyện Hội thao
Thông báo nộp sổ Đoàn viên và khôi phục Đoàn tịch

Thông báo nộp sổ Đoàn viên và khôi phục Đoàn tịch

13/03/2018 145
Thông báo nộp sổ Đoàn viên và khôi phục Đoàn tịch
Danh sách phân công lịch trực Đội Cờ Đỏ HK2 (2017-2018)

Danh sách phân công lịch trực Đội Cờ Đỏ HK2 (2017-2018)

02/03/2018 350
Danh sách phân công lịch trực Đội Cờ Đỏ HK2 (2017-2018)
Danh sách HSSV các lớp không tham gia

Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Ngoại ngữ Tháng 1 và Tháng 2.2018

02/03/2018 95
Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Ngoại ngữ Tháng 1 và Tháng 2.2018
Danh sách HSSV các lớp không tham gia

Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Kinh tế Tháng 1 và Tháng 2.2018

02/03/2018 57
Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Kinh tế Tháng 1 và Tháng 2.2018
Danh sách HSSV các lớp không tham gia

Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Nghệ thuật Tháng 1 và Tháng 2.2018

02/03/2018 128
Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Nghệ thuật Tháng 1 và Tháng 2.2018
Danh sách HSSV các lớp không tham gia

Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Du lịch Tháng 1 và Tháng 2.2018

02/03/2018 60
Danh sách HSSV các lớp không tham gia "Chủ Nhật Xanh" Khoa Du lịch Tháng 1 và Tháng 2.2018
Kế hoạch tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Du lịch SAIGONACT

Kế hoạch tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Du lịch SAIGONACT

28/02/2018 91
Kế hoạch tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Du lịch SAIGONACT
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến