Thông báo phòng Công tác HSSV

Thông báo lịch sinh hoạt công dân học kỳ 2(2019-2020)

Thông báo lịch sinh hoạt công dân học kỳ 2(2019-2020)

02/07/2020 12
Thông báo lịch sinh hoạt công dân học kỳ 2(2019-2020)
Thông báo các hoạt động học kỳ 2(2019-2020) Công tác HSSV

Thông báo các hoạt động học kỳ 2(2019-2020) Công tác HSSV

01/07/2020 26
Thông báo các hoạt động học kỳ 2(2019-2020) Công tác HSSV
Thông báo về thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng đầu vào đối với sinh viên khóa 14 (2019-2020)

Thông báo về thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng đầu vào đối với sinh viên khóa 14 (2019-2020)

08/06/2020 263
Thông báo về thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng đầu vào đối với sinh viên khóa 14 (2019-2020)
Thông báo họp Ban cán sự các khóa 12, 13, 14 HK2(2019-2020)

Thông báo họp Ban cán sự các khóa 12, 13, 14 HK2(2019-2020)

08/06/2020 190
Thông báo họp Ban cán sự các khóa 12, 13, 14 HK2(2019-2020)
Thông báo về việc điểm rèn luyện HK1(2019-2020) của Học sinh sinh viên

Thông báo về việc điểm rèn luyện HK1(2019-2020) của Học sinh sinh viên

20/05/2020 539
Thông báo về việc điểm rèn luyện HK1(2019-2020) của Học sinh sinh viên
Thông báo về bảo hiểm y tế của HSSV

Thông báo về bảo hiểm y tế của HSSV

19/05/2020 148
Thông báo về bảo hiểm y tế của HSSV
Bảng phân công nhân sự tại các vị trí hỗ trợ HSSV

Bảng phân công nhân sự tại các vị trí hỗ trợ HSSV

14/05/2020 268
Bảng phân công nhân sự tại các vị trí hỗ trợ HSSV
Hướng dẫn Quy trình kiểm tra Y tế HSSV khi vào trường

Hướng dẫn Quy trình kiểm tra Y tế HSSV khi vào trường

14/05/2020 324
Phòng TS-TT-Công tác sinh viên gửi các bạn HSSV hướng dẫn quy trình kiểm tra Y tế HSSV khi vào Trường
Thông báo về việc phân công nhân sự hỗ trợ HSSV tuần đầu đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc phân công nhân sự hỗ trợ HSSV tuần đầu đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

14/05/2020 351
Thông báo về việc phân công nhân sự hỗ trợ HSSV tuần đầu đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19
Thông báo về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

03/05/2020 120
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thông báo về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến