Thông báo phòng Công tác HSSV

Thông báo tổ chức gặp mặt và sơ tuyển thành viên Đội Văn nghệ Xung kích SAIGONACT

Thông báo tổ chức gặp mặt và sơ tuyển thành viên Đội Văn nghệ Xung kích SAIGONACT

12/01/2018 33
Căn cứ kế hoạch hoạt động của phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Bảng phân công trực ngày

Bảng phân công trực ngày "Chủ nhật xanh" học kỳ II năm 2017 - 2018

12/01/2018 34
- Căn cứ kế hoạch thực hiện "Ngày chủ nhật xanh" năm học 2017 - 2018 - Tất cả các lớp xem bản phâm công chi tiết
Kế hoạch tổ chức

Kế hoạch tổ chức "Ngày chủ nhật xanh" tháng 1 năm 2018

10/01/2018 62
Thực hiện theo kế hoạch năm 2017 - 2018
Kế hoạch tổ chức họp tổng kết công tác Ban cán sự các lớp học kỳ I (2017 - 2018) và triển khai công tác học kỳ II (2017 - 2018)

Kế hoạch tổ chức họp tổng kết công tác Ban cán sự các lớp học kỳ I (2017 - 2018) và triển khai công tác học kỳ II (2017 - 2018)

10/01/2018 58
Đánh giá và tổng kết công tác Ban cán sự các lớp học kỳ I (2017 - 2018) và triển khai công tác học kỳ II (2017 - 2018)
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến