Thông báo phòng Công tác HSSV

Thông báo: V/v NHẬN THẺ SINH VIÊN K14

Thông báo: V/v NHẬN THẺ SINH VIÊN K14

21/10/2019 122
Thông báo: V/v NHẬN THẺ SINH VIÊN K14
Thông báo: Về việc THAM GIA CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THẺ KHÓA 14

Thông báo: Về việc THAM GIA CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THẺ KHÓA 14

14/10/2019 302
Thông báo: Về việc THAM GIA CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THẺ KHÓA 14
Thông báo: Về việc THAM GIA LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông báo: Về việc THAM GIA LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

14/10/2019 433
Thông báo: Về việc THAM GIA LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: LỄ HỘI CHỮ HÀN HANGEUL FESTIVAL 2019

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: LỄ HỘI CHỮ HÀN HANGEUL FESTIVAL 2019

11/10/2019 367
THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: LỄ HỘI CHỮ HÀN HANGEUL FESTIVAL 2019 dành cho sinh viên toàn trường
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

10/10/2019 309
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

08/10/2019 338
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

23/09/2019 125
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ SINH VIÊN K14

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ SINH VIÊN K14

14/09/2019 503
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ PHÁT THẺ SINH VIÊN K14
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP BAN CÁN SỰ THÁNG 9/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP BAN CÁN SỰ THÁNG 9/2019

04/09/2019 464
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP BAN CÁN SỰ THÁNG 9/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN

04/09/2019 589
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến