Thông báo phòng Công tác HSSV

Thông báo lịch sinh hoạt công dân học kỳ 2(2019-2020)

Thông báo lịch sinh hoạt công dân học kỳ 2(2019-2020)

02/07/2020 75
Thông báo lịch sinh hoạt công dân học kỳ 2(2019-2020)
Thông báo các hoạt động học kỳ 2(2019-2020) Công tác HSSV

Thông báo các hoạt động học kỳ 2(2019-2020) Công tác HSSV

01/07/2020 83
Thông báo các hoạt động học kỳ 2(2019-2020) Công tác HSSV
Thông báo về thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng đầu vào đối với sinh viên khóa 14 (2019-2020)

Thông báo về thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng đầu vào đối với sinh viên khóa 14 (2019-2020)

08/06/2020 306
Thông báo về thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng đầu vào đối với sinh viên khóa 14 (2019-2020)
Thông báo họp Ban cán sự các khóa 12, 13, 14 HK2(2019-2020)

Thông báo họp Ban cán sự các khóa 12, 13, 14 HK2(2019-2020)

08/06/2020 231
Thông báo họp Ban cán sự các khóa 12, 13, 14 HK2(2019-2020)
Thông báo về việc điểm rèn luyện HK1(2019-2020) của Học sinh sinh viên

Thông báo về việc điểm rèn luyện HK1(2019-2020) của Học sinh sinh viên

20/05/2020 591
Thông báo về việc điểm rèn luyện HK1(2019-2020) của Học sinh sinh viên
Thông báo về bảo hiểm y tế của HSSV

Thông báo về bảo hiểm y tế của HSSV

19/05/2020 192
Thông báo về bảo hiểm y tế của HSSV
Bảng phân công nhân sự tại các vị trí hỗ trợ HSSV

Bảng phân công nhân sự tại các vị trí hỗ trợ HSSV

14/05/2020 308
Bảng phân công nhân sự tại các vị trí hỗ trợ HSSV
Hướng dẫn Quy trình kiểm tra Y tế HSSV khi vào trường

Hướng dẫn Quy trình kiểm tra Y tế HSSV khi vào trường

14/05/2020 355
Phòng TS-TT-Công tác sinh viên gửi các bạn HSSV hướng dẫn quy trình kiểm tra Y tế HSSV khi vào Trường
Thông báo về việc phân công nhân sự hỗ trợ HSSV tuần đầu đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc phân công nhân sự hỗ trợ HSSV tuần đầu đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

14/05/2020 408
Thông báo về việc phân công nhân sự hỗ trợ HSSV tuần đầu đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến