Thông báo

Thông báo: V/v TỔ CHỨC CHUNG KẾT SINH VIÊN THANH LỊCH SAIGONACT 2019

Thông báo: V/v TỔ CHỨC CHUNG KẾT SINH VIÊN THANH LỊCH SAIGONACT 2019

14/12/2019 159
Thông báo: V/v TỔ CHỨC CHUNG KẾT SINH VIÊN THANH LỊCH SAIGONACT 2019
Thông báo: V/v ĐÓNG BHYT NĂM 2020

Thông báo: V/v ĐÓNG BHYT NĂM 2020

14/12/2019 767
Thông báo: V/v ĐÓNG BHYT NĂM 2020
Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019

Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019

12/12/2019 950
Thông báo thời khoá biểu lớp Toeic 300, Toeic 350 học ghép khai giảng tháng 12/2019 Lưu ý: Buổi học đầu tiên sinh viên phải đi học đông đủ để thi test đầu vào. Sinh viên không thi test không đạt sẽ không đủ điều kiện học.
Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020

Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020

10/12/2019 146
Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020

Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020

10/12/2019 133
Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020

Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020

10/12/2019 146
Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Nghệ thuật Học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020

Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020

10/12/2019 363
Lịch thi cuối kỳ khoá 13 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020

Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020

10/12/2019 517
Lịch thi cuối kỳ khoá 12 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020

Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020

06/12/2019 460
Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Kinh tế - Du lịch Học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Ngoại ngữ Học kỳ I năm học 2019-2020

Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Ngoại ngữ Học kỳ I năm học 2019-2020

06/12/2019 174
Lịch thi cuối kỳ khoá 14 - Khoa Ngoại ngữ Học kỳ I năm học 2019-2020
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến