Thông báo

Thông báo vv tổ chức Hội thảo Tiếng Anh chuyên đề Toeic

Thông báo vv tổ chức Hội thảo Tiếng Anh chuyên đề Toeic

15/01/2018 30
-Thông báo vv tổ chức Hội thảo Tiếng Anh chuyên đề Toeic
Thông báo tổ chức gặp mặt và sơ tuyển thành viên Đội Văn nghệ Xung kích SAIGONACT

Thông báo tổ chức gặp mặt và sơ tuyển thành viên Đội Văn nghệ Xung kích SAIGONACT

12/01/2018 33
Căn cứ kế hoạch hoạt động của phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Bảng phân công trực ngày

Bảng phân công trực ngày "Chủ nhật xanh" học kỳ II năm 2017 - 2018

12/01/2018 34
- Căn cứ kế hoạch thực hiện "Ngày chủ nhật xanh" năm học 2017 - 2018 - Tất cả các lớp xem bản phâm công chi tiết
Kế hoạch tổ chức

Kế hoạch tổ chức "Ngày chủ nhật xanh" tháng 1 năm 2018

10/01/2018 62
Thực hiện theo kế hoạch năm 2017 - 2018
Kế hoạch tổ chức họp tổng kết công tác Ban cán sự các lớp học kỳ I (2017 - 2018) và triển khai công tác học kỳ II (2017 - 2018)

Kế hoạch tổ chức họp tổng kết công tác Ban cán sự các lớp học kỳ I (2017 - 2018) và triển khai công tác học kỳ II (2017 - 2018)

10/01/2018 58
Đánh giá và tổng kết công tác Ban cán sự các lớp học kỳ I (2017 - 2018) và triển khai công tác học kỳ II (2017 - 2018)
Điều chỉnh lịch thi cuối kỳ khóa 12 học kỳ I

Điều chỉnh lịch thi cuối kỳ khóa 12 học kỳ I

03/01/2018 345
năm học 2017 - 2018
Thời khoa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10, khóa 11

Thời khoa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10, khóa 11

31/12/2017 381
Thời khoa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10, khóa 11
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

Thời khóa biểu Giáo dục thể chất kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

31/12/2017 183
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12
Thời khóa biểu kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

Thời khóa biểu kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12

30/12/2017 433
- Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến