Thông báo

Thông báo Kết quả Phúc khảo đợt thi Tốt nghiệp tháng 11/2020

Thông báo Kết quả Phúc khảo đợt thi Tốt nghiệp tháng 11/2020

20/01/2021 43
Thông báo Kết quả Phúc khảo đợt thi Tốt nghiệp tháng 11/2020
Thông báo lịch thi cuối kỳ khóa 15 học kỳ I năm học 2020-2021 Khoa Ngoại ngữ

Thông báo lịch thi cuối kỳ khóa 15 học kỳ I năm học 2020-2021 Khoa Ngoại ngữ

18/01/2021 38
Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên và mặc đồng phục theo quy định Nhà trường.
Thông báo lịch thi chứng chỉ Ielts 2 khai giảng ngày 26/12/2020

Thông báo lịch thi chứng chỉ Ielts 2 khai giảng ngày 26/12/2020

14/01/2021 38
Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân
Lịch thi chứng chỉ Ielts 1 khóa 14,15 khai giảng ngày 17/12/2020

Lịch thi chứng chỉ Ielts 1 khóa 14,15 khai giảng ngày 17/12/2020

14/01/2021 52
Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 52
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 37
Thời khóa biểu Khóa 15 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 56
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 48
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Ngoại ngữ - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 25
Thời khóa biểu Khóa 14 - Khoa Nghệ thuật - HK2 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021

14/01/2021 41
Thời khóa biểu Khóa 13 - Khoa Du lịch - HK2 năm học 2020-2021
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến