Thông báo

Thời khoá biểu khoá 14 - HK1 năm học 2019- 2020

Thời khoá biểu khoá 14 - HK1 năm học 2019- 2020

13/08/2019 163
Thời khoá biểu sau đây là Thời khoá biểu học Đợt 1. Sinh viên sẽ học từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/10/2019. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ thông báo Thời khoá biểu học Đợt 2 cụ thể của từng Khoa. Thời gian buổi sáng: Bắt đầu từ Tiết 1: Lúc 7h00. Buổi chiều: Bắt đầu từ tiết 7: Lúc 13h00. Một tiết học kéo dài 45 phút.
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 68
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 121
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 138
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 41
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 80
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 135
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019

Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019

09/08/2019 103
Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019
Thông báo kế hoạch kiến tập khóa 13, 14 và kiến tập thực tập khóa 12 năm học 2019 - 2020

Thông báo kế hoạch kiến tập khóa 13, 14 và kiến tập thực tập khóa 12 năm học 2019 - 2020

08/08/2019 162
Kế hoạch kiến tập khóa 13, 14 và kiến tập thực tập khóa 12 năm học 2019 - 2020
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 31.07.2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 31.07.2019

07/08/2019 147
Thông báo kết quả thi chứng chỉ Tin học B ngày 31.07.2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến