Thông báo

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh Toeic

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh Toeic

20/04/2018 68
Dự kiến khai giảng ngày 07/5/2018
Thông báo chiêu sinh các lớp tin học A, B

Thông báo chiêu sinh các lớp tin học A, B

20/04/2018 101
Thông báo chiêu sinh các lớp tin học A, B dự kiến khai giảng ngày 7/5/2018
Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 5 năm 2018

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 5 năm 2018

20/04/2018 762
Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 5 năm 2018
Thời khóa biểu lớp chất lượng cao

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao

19/04/2018 38
Thời khóa biểu lớp chất lượng cao 2018
Kết quả thi tin B ngày 14/04/2018

Kết quả thi tin B ngày 14/04/2018

19/04/2018 77
Kết quả thi tin B ngày 14/04/2018
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 10 năm học 2017 - 2018

Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 10 năm học 2017 - 2018

18/04/2018 226
Lịch thi cuối kỳ học kỳ II khóa 10 năm học 2017 - 2018
Kết quả thi Toeic ngày 06 tháng 4 năm 2018

Kết quả thi Toeic ngày 06 tháng 4 năm 2018

17/04/2018 142
Kết quả thi Toeic ngày 06 tháng 4 năm 2018
Kết quả thi tin học Quốc gia trình độ A ngày 11/04/2018

Kết quả thi tin học Quốc gia trình độ A ngày 11/04/2018

17/04/2018 82
Kết quả thi tin học Quốc gia trình độ A ngày 11/04/2018
Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 Cao đẳng nghề khóa 1, 2 lần 2

Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 Cao đẳng nghề khóa 1, 2 lần 2

10/04/2018 198
Thông báo dời lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 7, 8, 9 Cao đẳng nghề khóa 1, 2 lần 2
Lịch thi chứng chỉ tin A tháng 4 năm 2018

Lịch thi chứng chỉ tin A tháng 4 năm 2018

07/04/2018 60
Lịch thi chứng chỉ tin A tháng 4 năm 2018
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến