Nghiên cứu

Cần thay đổi phương pháp dạy và học theo hướng tích cực (Phần 2)

Cần thay đổi phương pháp dạy và học theo hướng tích cực (Phần 2)

30/08/2019 97
Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. a. Dạy và học không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. Trong phương pháp dạy học tích cực, người học - đối tượng của hoạt động "dạy", đồng thời là chủ thể của hoạt động "học" - được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt.
Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

29/08/2019 64
Nhân lực du lịch là lực lượng lao động trong ngành và trong cộng đồng xã hội tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động du lịch với một năng lực tay nghề, trình độ nhận thức nhất định cùng với những phẩm chất tối thiểu về thể lực, trí tuệ, đạo đức v.v...
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

03/05/2018 464
Nghiên cứu khoa học là hoạt động sử dụng các phương pháp nghiên cứu để dựa trên lí thuyết để tiến hành quá trình xem xét, tìm kiếm, điều tra thực tiễn nhằm phát hiện ra những cái mới liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Hội thảo chuyên đề “Teacher workshop for Toeic Test Preparation” BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn kết hợp Trường Cao Đẳng OHLONE (Hoa Kỳ)

Hội thảo chuyên đề “Teacher workshop for Toeic Test Preparation” BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn kết hợp Trường Cao Đẳng OHLONE (Hoa Kỳ)

28/09/2017 748
Nhằm mục đích giúp các giảng viên nâng cao phương pháp giảng dạy giảng dạy, kỹ năng quản lý lớp, đồng thời giúp sinh viên cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, ứng dụng phương pháp học tập hiện đại và thực hiện các bài kiểm tra trong giai đoạn hội nhập và phát triển..
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến