Ngành Tin học ứng dụng

Tải Thông tin chương trình (pdf)
Mã Trường
Mã ngành: 0
Ngày đăng: 08/04/2019

Sinh viên có những kiến thức cơ bản, chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế, quản trị các hệ thống thông tin; lập trình ứng dụng giải quyết một số bài toán trong các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.

Giới thiệu chương trình đào tạo


Mã trường: CDD0226

Mã ngành: 6480205Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.


- Số năm học: 2 năm

- Số tín chỉ: 70


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức,... có ứng dụng công nghệ thông tin với việc tham gia sử dụng các hệ thống có sẵn, hay thiết kế, xây dựng các hệ thống mới ứng dụng thực tế; có khả năng nắm bắt và triển khai các công nghệ mới,có thể tham gia giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp, THPT....Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến