Hoạt động nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

03/05/2018 566
Nghiên cứu khoa học là hoạt động sử dụng các phương pháp nghiên cứu để dựa trên lí thuyết để tiến hành quá trình xem xét, tìm kiếm, điều tra thực tiễn nhằm phát hiện ra những cái mới liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Hội thảo chuyên đề “Teacher workshop for Toeic Test Preparation” BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn kết hợp Trường Cao Đẳng OHLONE (Hoa Kỳ)

Hội thảo chuyên đề “Teacher workshop for Toeic Test Preparation” BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn kết hợp Trường Cao Đẳng OHLONE (Hoa Kỳ)

28/09/2017 837
Nhằm mục đích giúp các giảng viên nâng cao phương pháp giảng dạy giảng dạy, kỹ năng quản lý lớp, đồng thời giúp sinh viên cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, ứng dụng phương pháp học tập hiện đại và thực hiện các bài kiểm tra trong giai đoạn hội nhập và phát triển..
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến