Giới thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Slogan - Giá trị cốt lõi - Thông điệp

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Slogan - Giá trị cốt lõi - Thông điệp

11/09/2017 189
SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG: Trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Du lịch và các lĩnh vực liên quan. Đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, có đạo đức và có kỹ năng; đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa. Kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu linh hoạt, sáng tạo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế; phát huy năng lực nghiên cứu ứng dụng, đóng góp cho xã hội thông qua phát triển kinh tế tri thức.
Hệ thống nhận diện

Hệ thống nhận diện

11/09/2017 130
1. LOGO:
Tổng quan

Tổng quan

11/09/2017 335
Ngày 07 tháng 06 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản 802/TTg-KGVX đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Du lịch Sài Gòn theo hướng không vì lợi nhuận và sẽ trở thành Trường Đại học Du lịch đầu tiên của Việt Nam.
Lãnh đạo Nhà trường

Lãnh đạo Nhà trường

11/09/2017 329
Hội đồng Quản trị - Chủ tịch: TS.Vũ Khắc Chương - Các Thành viên: + CN.Võ Hà + CN.Võ Hải + ThS.Võ Long Triều + ThS.Nguyễn Kim Loan + CN.Nguyễn Thị Viển + CN.Trần Thị Tuyết Hoa
Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

05/08/2017 230
BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn đã xây dựng được quỹ đất 6.1ha với tổng diện tích xây dựng hơn 40.000m2, cụ thể:
Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

05/08/2017 249
Chất lượng đào tạo phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó yếu tố con người có vai trò quyết định. Do vậy, BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn rất chú trọng việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường.
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến