Thời khoá biểu khoá 14 - HK1 năm học 2019- 2020

Thời khoá biểu khoá 14 - HK1 năm học 2019- 2020

13/08/2019 163
Thời khoá biểu sau đây là Thời khoá biểu học Đợt 1. Sinh viên sẽ học từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/10/2019. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ thông báo Thời khoá biểu học Đợt 2 cụ thể của từng Khoa. Thời gian buổi sáng: Bắt đầu từ Tiết 1: Lúc 7h00. Buổi chiều: Bắt đầu từ tiết 7: Lúc 13h00. Một tiết học kéo dài 45 phút.
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 68
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 121
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Khởi động tuần sinh hoạt đầu khóa

Khởi động tuần sinh hoạt đầu khóa

12/08/2019 372
Sinh hoạt Tân sinh viên khóa 14
Những dấu ấn đầu tiên trên hành trình xuyên Việt của đoàn kiến tập Khóa 12

Những dấu ấn đầu tiên trên hành trình xuyên Việt của đoàn kiến tập Khóa 12

12/08/2019 188
Hành trình xuyên Việt kiến tập Khóa 12
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 138
Thời khoá biểu khoá 13 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 41
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Nghệ thuật - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 80
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Kinh tế - Du lịch - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020

12/08/2019 135
Thời khoá biểu khoá 12 Khoa Ngoại ngữ - Học kỳ 1 Năm học 2019 - 2020
Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019

Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019

09/08/2019 103
Thông báo tra cứu và khiếu nại điểm HK2 năm học 2018-2019
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến