Vấn đề lớn đặt ra từ Hội thảo Các loại hình Du lịch hiện đại

Ngày đăng: 13/08/2017

Hội thảo KHQT Các loại hình du lịch hiện đại diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2016 do BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gònphối hợp với Trường Đại học Charles De Gaulle – Lille 3 (Pháp) tổ chức thực sự là một diễn đàn khoa học phong phú và sôi nổi. Tại Hội thảo, các nhà quản lí, các nhà khoa học và các doanh nhân thuộc lĩnh vực du lịch đã nêu nhiều vấn đề thiết yếu của du lịch trong xã hội hiện đại.

Một vấn đề rõ như ban ngày là ngày nay ai cũng nhận thức được Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam ta cũng không nằm ngoài nhận thức đó. Vì thế phát triển du lịch phải gắn với yếu tố bền vững, Du lịch không thể làm theo kiểu ăn xổi ở thì, đặc biệt Du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường sống.

Vấn đề lớn đặt ra từ Hội thảo Các loại hình Du lịch hiện đại

 Kí kết văn bản ghi nhớ giữa TBQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn do TS. Vũ Khắc Chương làm đại diện với Trường Đại học Charles De Gaulle – Lille 3 (Pháp) do GS. Lê Hữu Khóa đại diện và GS. Chung Hoàng Chương, đại diện đại học tiểu bang San Francisco Hoa Kì sẽ phối hợp tổ chức một Hội thảo khoa học lớn mang tầm quốc tế về Du lịch vào cuối năm 2017.

Đó cũng là vấn đề đặt ra trong báo cáo đề dẫn mở đầu Hội thảo của TS. Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Nhà trường . Theo TS. Chương, Du lịch Việt Nam cần có những cơ chế, chính sách riêng để phát triển Du lịch một cách có trách nhiệm, hướng đến phát triển bền vững. Du lịch phát triển phải đồng hành với gìn giữ môi trường sống của con người nói riêng và xã hội nói chung. Đó cũng là sự thách thức lớn của những nhà quản lí cũng như các doanh nghiệp làm Du lịch bởi những đòi hỏi về thời gian và tài chính. Từ đó đặt ra vấn đề nhà nước cần có những cơ chế, chính sách riêng để phát triển du lịch một cách có trách nhiệm, hướng đến phát triển bền vững.

GS. Lê Hữu Khóa, Giám đốc Ban cao học châu Á Trường Đại học Charles De Gaulle – Lille 3 (Pháp) trong trình bày tham luận tại Hội thảo cũng đã khiến cử tọa xúc động khi ông đề cập đến sự hủy hoại môi trường của những dự án kinh tế gây ra thảm họa môi trường như trường hợp Formosa ở Hà Tĩnh. GS. Khóa nhấn mạnh, một khi môi trường bị hủy diệt cũng đồng thời hủy diệt luôn nền kinh tế du lịch. Môi trường sống không còn thì nền kinh tế du lịch cũng sẽ biến mất trong đời sống xã hội.

Từ Hội thảo này cũng đã có nhiều tham luận cho rằng chiến lược phát triển Du lịch trong hiện tại và tương lai cũng đặt ra mục tiêu phát triển Du lịch cho Việt Nam và thế giới theo định hướng có trách nhiệm với môi trường và chỉ có như thế mới phát triển bền vững; chỉ có như thế du lịch mới đủ điều kiện trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và mới có thể thu hút được du khách thông qua các loại hình du lịch hiện đại.

Du lịch trong xã hội hiện đại không chỉ là sự phát triển về loại hình mới lạ, hấp dẫn để làm tăng lượng du khách mà còn phải thường xuyên hướng đến việc nâng chất lượng, làm sao để du khách khi đến lần đầu rồi sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Đó là những đóng góp có ý nghĩa nhất từ Hội thảo KHQT Các loại hình Du lịch hiện đại.


Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến