Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK2(2019-2020) của Học sinh sinh viên

Ngày đăng: 19/08/2020

Chi tiết, HSSV vui lòng xem file đính kèm

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK2(2019-2020) của Học sinh sinh viên

Công tác HSSV


Xem file đính kèm tại Đây hoặc Tải File đính kèm

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến