Thông báo kế hoạch kiến tập KCN-KCX khu vực Đông Nam Bộ “Tp.HCM - Vũng Tàu – Long Hải – Tp.HCM 03 ngày 02 đêm” cho sinh viên khóa 12 Khoa Kinh tế

Ngày đăng: 27/09/2019

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập KCN-KCX khu vực Đông Nam Bộ “Tp.HCM - Vũng Tàu – Long Hải – Tp.HCM 03 ngày 02 đêm” cho sinh viên khóa 12 Khoa Kinh tế

Thông báo kế hoạch kiến tập KCN-KCX khu vực Đông Nam Bộ “Tp.HCM - Vũng Tàu – Long Hải – Tp.HCM 03 ngày 02 đêm” cho sinh viên khóa 12 Khoa Kinh tếThông báo kế hoạch kiến tập KCN-KCX khu vực Đông Nam Bộ “Tp.HCM - Vũng Tàu – Long Hải – Tp.HCM 03 ngày 02 đêm” cho sinh viên khóa 12 Khoa Kinh tếThông báo kế hoạch kiến tập KCN-KCX khu vực Đông Nam Bộ “Tp.HCM - Vũng Tàu – Long Hải – Tp.HCM 03 ngày 02 đêm” cho sinh viên khóa 12 Khoa Kinh tế

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến