Thông báo kế hoạch kiến tập “ Citytour ½ ngày” cho sinh viên khóa 14 Khoa Du Lịch

Ngày đăng: 27/09/2019

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình kiến tập “ Citytour ½ ngày” cho sinh viên khóa 14 Khoa Du Lịch

Thông báo kế hoạch kiến tập “ Citytour ½ ngày” cho sinh viên khóa 14 Khoa Du LịchThông báo kế hoạch kiến tập “ Citytour ½ ngày” cho sinh viên khóa 14 Khoa Du LịchThông báo kế hoạch kiến tập “ Citytour ½ ngày” cho sinh viên khóa 14 Khoa Du Lịch

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến