Thông báo danh sách sinh viên kiến tập miền tây khoa Du Lịch( 18-->21/06/2019)

Ngày đăng: 13/06/2019

Thông báo danh sách chia xe cho sinh viên tham gia đợt kiến kiến tập miền tây khoa Du Lịch( 18-->21/06/2019). Họp triển khai nội dung trước khi tham gia kiến tập vào lúc 8h00 sáng thứ 7( 15/06/2019) tại phòng A301,.

Thông báo danh sách sinh viên kiến tập miền tây khoa Du Lịch( 18-->21/06/2019)Thông báo danh sách sinh viên kiến tập miền tây khoa Du Lịch( 18-->21/06/2019)Thông báo danh sách sinh viên kiến tập miền tây khoa Du Lịch( 18-->21/06/2019)Thông báo danh sách sinh viên kiến tập miền tây khoa Du Lịch( 18-->21/06/2019)Thông báo danh sách sinh viên kiến tập miền tây khoa Du Lịch( 18-->21/06/2019)

Bạn có thể quan tâm
Bản quyền © 2017
BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

Hỗ trợ trực tuyến